Konferenser och seminarier

Socialantropologiska institutionen håller regelbundna forskarseminarier om intressanta och aktuella ämnen inom socialantropologi. Dessa seminarier hålls av institutionens egna forskare samt inbjudna gäster och är öppna för allmänheten.

Du hittar mer information och datum för våra forskarseminarier här.

 

SANT 2023

Här hittar du information om årets konferens.

 

 

Stockholm Anthropology Roundtable: Ecography

Den 5 till 6 maj 2022 är Socialantropologiska institutionens miljögrupp värd för det internationella symposiet ‘Ecography: Exploring Relational Methods’. Vi lanserar begreppet ‘Ekografi’, som sammanför ekologi och etnografi, för att söka utveckla en metodologisk verktygslåda med vilken vi kan studera och skriva om mänskliga samspel med de många olika livsformer vi delar denna planet med på nya och förbättrade sätt. Symposiet samlar forskare i miljöantropologi och more-than-human studies för att gemensamt se över fältet ‘multispieces ethnography’ liksom andra relationella metoder.

Deltar gör bland andra Heather Paxson, Sophie Chao, Marianna Lien, Sara Asu Schroer, Heather Swanson and Thom van Dooren. Symposiet kommer att vara på plats i den Kungliga Vitterhetsakademiens lokaler på Villagatan 3, Stockholm.

Läs mer här

 

 

På denna sida