Rutten till Brasilien: Svenska emigranters texter om migrationsindustri och nätverk

Seminarium

Datum: måndag 12 september 2022

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: B600

Forskarseminarium med Erik Olsson, Stockholm University

Under slutet av 1800-talet fram till första världskrigets utbrott emigrerade tusentals svenska medborgare till Brasilien. Den brasilianska staten iscensatte vid den här tiden en gigantisk kolonisation av landets landsbygdsområden. I namnet av denna expansion uppmuntrades framförallt européer att flytta till landet. Lockbetet var fri resa och förmånliga arrenden eller markköp för familjer som var villiga att delta i detta projekt. I det svenska sammanhanget var det i huvudsak fattiga arbetare och torpare som nappade på detta erbjudande. Det var människor som hade förhoppning om att finna ett bättre liv men i de flesta fall också sådana som iscensatte ett migrationsprojekt utan att för den skull ha vare sig ekonomiska resurser eller kunskaper för att påverka utgången av det. Seminariet handlar om hur dessa migranter genom insändare och resebrev i bl a svenska dagstidningar och häften framställer rutten till Brasilien. Studiens utgångspunkt är att dessa texter kan ge olika slags insikter i de villkor som omgärdade migrationen till detta ”förlovade” land – om hur de tog sig fram efter den transatlantiska rutten till sin destination på den brasilianska landsbygden – men också om deras möten med en (eller flera) mäktig(a) migrationsregim(er) med kopplingar till den brasilianska staten. En viktig aktör och del av regimen på denna rutt är den migrationsindustri som främst bestod av de agenter som rekryterade europeiska migranter för den brasilianska statens räkning.  I många avseenden har migrationsprojekten inom denna 1800-tals migration likheter med de projekt som dagens migranter från Syd har på rutterna till Nord.

Erik Olsson är Professor Emeritus i Internationell migration och etniska relationer vid Socialantroologiska institutionen och tidigare föreståndare föreståndare för CEIFO.