Anna Gustafsson med debattartikel i Äldre i centrum

Anna Gustafsson debatterar i tidskriften Äldre i centrum om varför det svenska pensionssystemet inte tar hänsyn till kvinnors historia med oavlönat arbete.

Läs hela debattartikeln på Äldre i Centrums hemsida: https://aldreicentrum.se/signerat/debatt/var-ar-debatten-om-kvinnors-laga-pensioner/ 

Äldre i Centrum är Sveriges enda populärvetenskapliga tidskrift inom äldre- och åldrandeområdet och stöds av forskningsrådet Forte.