Anna Gustafsson och Eva-Maria Hardtmann i kritisk etnografi

I den senaste utgåvan av kritisk etnografi, Swedish Journal of Anthropology 2023, Vol 6, Issue 2, medverkar Anna Gustafsson och Eva-Maria Hardtmann som gästredaktörer och med egna artiklar.

Anna Gustafsson och Eva-Maria Hardtmann
The fear among us: Constructing dangerous others 

Anna Gustafsson
Warning! Old age ahead!

Eva-Maria Hardtmann
Turning danger upside down: The prison abolition movement in the US

kritisk etnografi 2023,6(2)
kritisk etnografi

Läs senaste utgåvan av kritisk etnografi: https://kritisketnografi.se/