Från teori på Södertörn till praktik på Stockholms universitet

Mona Ghasemi Niavarani läste sin femte termin på programmet utveckling och internationellt samarbete på Södertörns högskola när hon ville komplettera sina teoretiska kunskaper med praktikmöjligheter. Hon valde då att söka sig till Stockholms Universitet och läsa kursen Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi (30 hp). Mona kunde sedan tillgodoräkna kursen i sin kandidatexamen.

Hösten 2020 gjorde Mona praktik på rådhuset i Jönköpings kommun inom enheten för utveckling och hållbarhet. 

– Det var superspännande att göra praktik där. Eftersom min akademiska bakgrund är inom globala utvecklingsstudier så var det spännande att bli insatt i hur en kommun arbetar mot de globala målen. Att bli mer insatt på nationell och regional nivå i Sverige är något som också var väldigt lärorikt. Tack vare praktikkursen så har jag även fått ett bredare perspektiv på hur en kommun arbetar med Agenda 2030 och hur det kommunala, nationella och internationella samspelet kan se ut, berättar Mona.

Hedersrelaterat våld

Under praktiken fick Mona bredare kunskaper om hur strateger arbetar och hon fick även lära sig att skriva styrdokument och rapporter; bland annat “jämställdhetsrapporten 2019” för Jönköpings kommun som hon skrev tillsammans med sin enhetschef.

– Jag var även med och skrev en rapport kring hur Jönköpings kommun hanterar hedersrelaterat våld och förtryck samt vilka ytterligare åtgärdsinsatser som behövs. Analysen kommer att användas i kommunens framtida arbete gällande förebyggandet av hedersrelaterat våld och förtryck i skolor, säger Mona. 

Arbetsgivare söker praktisk erfarenhet

Mona upplever att många arbetsgivare söker någon typ av praktisk erfarenhet hos kandidaterna efter examen:

– Det är inte alltid lätt att ha om man kommer direkt från skolbänken, och därför är denna kurs så bra då; eftersom den ger dig verktygen för att kunna klara dig i arbetslivet. Utöver erfarenheter så får du även nätverka och lära känna fler personer inom det sektorn och det är guld värt.

– Att läsa den här kursen är det bästa jag har gjort. Jag vill verkligen poängtera hur viktig och lärorik min praktik i rådhuset har varit, och att den har gett mig så mycket kunskaper och lärdomar som jag annars inte skulle ha fått via skolbänken.

Ansöka via antagning.se senast den 15 oktober.