Centra och andra enheter

Här hittar du information om olika centra kopplade till Socialantropologiska institutionen.

 

Stockholm Center for Global Asia

The Stockholm Center for Global Asia bildades år 2010 med syfte att stärka forskning och utbildning med fokus på Asien.

Läs mer om Stockholm Center for Global Asia

 

CEIFO

CEIFO är ett centrum för forskning om global migration med syfte att främja verksamhet inom och utanför Socialantropologiska institutionen.  

Läs mer om CEIFO

 

SCORE – Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Score är ett mångvetenskapligt forskningscentrum med syfte att initiera, bedriva och sprida forskning om organisatoriska aspekter av det moderna samhället.

Läs mer om SCORE

På denna sida