Organisation

Socialantropologiska institutionen leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Prefekten har det högsta ansvaret för hela institutionens verksamhet.

Här nedan kan du läsa mer om hur institutionen är organiserad.
Se sidan Kontakt för kontaktuppgifter.

Prefekt

Docent Renita Thedvall

Ställföreträdande prefekt

Professor Johan Lindquist

 

Institutionsstyrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen. Institutionsstyrelsen består av:

Självskrivna

Renita Thedvall, prefekt

Johan Lindquist, stf prefekt

Lärarkategori

Ordinarie
Eva-Maria Hardtmann, docent
Beppe Karlsson, professor
Mark Graham, professor
Paula Uimonen, professor

Suppleanter

Molly Sundberg, docent
Ivana Maček, docent

 

T/A Personal

Ordinarie
Anna-Karin Olsson, studieadministratör

Suppleant
Afsaneh Ebrahimi Saeed, institutionsekonom

Doktorandrådet

Ordinarie
Ella Hillström

Suppleant
Vakant

Studentråden

Ordinarie
Vakant

Suppleant
Vakant

 

 

Ordförande:

Elin Linder

Vice ordförande:

Jonathan Krämer

Representant i institutionsstyrelsen:

Ella Hillström (ordinarie)
Elin Linder (suppleant)

Representant i handledargruppen:

Zareen Kamalier (ordinarie)
Elin Linder (suppleant)

Representant i fakultetsrådet:

Ella Hillström (ordinarie)
Jonathan Krämer (suppleant)

RALV:

Elin Linder

 


RALV (rådet för arbetsmiljö och lika villkor)

Paula Uimonen (ordförande)

Bengt Karlsson (lärare/forskare)

Elin Linder (doktorand)

Anna-Karin Olsson (admin)

 

Arbetsmiljöombud/skyddsombud:

Rasmus Rodineliussen

Brandskyddsansvarig:

Anna-Karin Olsson

Utrymningsledare:

Ej tillsatt

SULF-ombud:

Ej tillsatt

 

På denna sida