Organisation

Socialantropologiska institutionen leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Prefekten har det högsta ansvaret för hela institutionens verksamhet.

Här nedan kan du läsa mer om hur institutionen är organiserad.
Se sidan Kontakt för kontaktuppgifter.

Prefekt

Docent Renita Thedvall

Ställföreträdande prefekt

Professor Johan Lindquist

 

Institutionsstyrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen. Institutionsstyrelsen består av:

Självskrivna

Renita Thedvall, prefekt
Johan Lindquist, stf prefekt

Lärarkategori

Ordinarie
Molly Sundberg, docent
Ivana Maček, docent
Mark Graham, professor
Gustav Peebles, docent

Suppleanter
Eva-Maria Hardtmann, docent
Beppe Karlsson, professor

T/A Personal

Ordinarie
Afsaneh Ebrahimi Saeed, institutionsekonom

Suppleant
Peter Skoglund, administratör 

Doktorandrådet

Ordinarie
Nga Shi Yeu

Suppleant
Emma Cyr

Studentråden

Ordinarie
Olivia Vikström

Suppleant
Hugo Tengnér

 

 

Ordförande:

Gabriel Lennon

Vice ordförande:

Emma Cyr

Representant i institutionsstyrelsen:

Nga Shi Yeu (ordinarie)
Emma Cyr (suppleant)

Representant i handledargruppen:

Nga Shi Yeu (ordinarie)
Emma Cyr (suppleant)

Representant i fakultetsrådet:

Joel Stanley Rodrigues (ordinarie)
Nga Shi Yeu (suppleant)

RALV:

Elin Linder

 


RALV (rådet för arbetsmiljö och lika villkor)

Paula Uimonen (ordförande)

Bengt Karlsson (lärare/forskare)

Elin Linder (doktorand)

Anna-Karin Olsson (admin)

 

Arbetsmiljöombud/skyddsombud:

Rasmus Rodineliussen

Brandskyddsansvarig:

Anna-Karin Olsson

Utrymningsledare:

Ej tillsatt

SULF-ombud:

Ej tillsatt

 

På denna sida