Organisation

Socialantropologiska institutionen leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Prefekten har det högsta ansvaret för hela institutionens verksamhet.

Här nedan kan du läsa mer om hur institutionen är organiserad.
Se sidan Kontakt för kontaktuppgifter.

Prefekt

Professor Johan Lindquist

Ställföreträdande prefekt

Docent Renita Thedvall

 

Institutionsstyrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen. Institutionsstyrelsen består av:

Självskrivna

Johan Lindquist, prefekt
Renita Thedvall, stf prefekt

Lärarkategori

Ordinarie
Eva-Maria Hardtmann, docent
Beppe Karlsson, professor
Ivana Maček, docent
Paula Uimonen, professor

Suppleanter
Hege Høyer Leivestad, Fil dr

T/A Personal

Ordinarie
Anna-Karin Olsson, studieadministratör

Suppleant
Afsaneh Ebrahimi Saeed, institutionsekonom

Doktorandrådet

Ordinarie
Rasmus Rodineliussen

Suppleant
Vakant

Studentråden

Ordinarie
Rasmus Asshoff

Suppleant
Vakant

 

 

Ordförande:

Elin Linder

Vice ordförande:

Jonathan Krämer

Representant i institutionsstyrelsen:

Elin Linder (ordinarie)
Ella Hillström (suppleant)

Representant i handledargruppen:

Zareen Kamalier (ordinarie)
Elin Linder (suppleant)

Representant i fakultetsrådet:

Ella Hillström (ordinarie)
Jonathan Krämer (suppleant)

RALV:

Elin Linder

 


RALV (rådet för arbetsmiljö och lika villkor)

Paula Uimonen (ordförande)

Bengt Karlsson

Victor Nygren

Anna-Karin Olsson

 

Arbetsmiljöombud/skyddsombud:

Rasmus Rodineliussen

Brandskyddsansvarig:

Anna-Karin Olsson

Utrymningsledare:

Ej tillsatt

SULF-ombud:

Ej tillsatt

 

På denna sida