Examen

När du är klar med dina studier ska du ansöka om examen.

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

För kandidatexamen med socialantropologi som huvudämne krävs att studenten fullgjort 180 hp kurser varav antropologi är minst 90 hp och där studenten skrivit en godkänd kandidatuppsats inom ämnet. Endast hela kurser med godkända betyg räknas.

För mer info, se  Kandidat examensbeskrivning (31 Kb)

För masterexamen i socialantropologi krävs att studenten har en tidigare kandidatexamen samt har fullgjort 120 hp på avancerad nivå varav minst 60 hp med fördjupning inom socialantropologi. Olika regler gäller för masterprogrammet i socialantropologi och Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga
miljöstudier. Vänligen se  Master examensbeskrivning (81 Kb)  för mer information.

 

Examenskrav

  • Lokala examensbeskrivningar – gäller för dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare. Här hittar du listan på huvudområden och de tillhörande lokala examensbeskrivningarna  

Lokala examensbeskrivningar på SU

  • Vilka examensregler gäller för dig som börjat studera huvudområdet innan H16? 

Examensregler

 

Så ansöker du om examen

Du ansöker om examen digitalt via Ladok. Här hittar du information om hur du gör din ansökan.

Ansök om examen

 

Kontakt

Studentexpedition
Studievägledare
På denna sida