Ny student

Grattis till dig som blivit antagen till en av våra utbildningar! Vi är glada över att vara en del av din studieupplevelse och hoppas att du kommer att trivas hos oss.

Som ny student finns det mycket att tänka på och massor av information att ta in. På den här sidan har vi samlat den viktigaste informationen för att du ska få en smidig start. Om du inte hittar den information du söker tveka inte att kontakta oss!

 

Distansundervisning

Med anledning av covid-19 bedrivs undervisningen på Socialantropologiska institutionen delvis via Zoom. 

Läs mer om att studera hemifrån

 

Socialantropologiska institutionen använder E-mötestjänsten Zoom. Kom igång med Zoom för att kunna ta del av föreläsningar och seminarier under din utbildning.

 

Aktivera ditt universitetskonto

Inför terminsstart ska du gå in på webben för att aktivera ditt universitetskonto. Kontot behöver du för att registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster. Efter aktiveringen får du ett bekräftelsemejl med vidare instruktioner hur du beställer ett universitetskort och registrerar dig på din kurs.

Aktivera ditt universitetskonto

 

Registrera dig

När du blivit antagen, och tackat ja till din plats, behöver du registrera dig och aktivera ditt studentkonto. För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag: socant@socant.su.se

 

Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto, det gör du på aktivera.su.se.

Behöver du hjälp med att skapa ditt universitetskonto eller stöter på tekniska problem kan du kontakta IT-support.

Webbregistrera dig här

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Om du blivit reservplacerad antas du i turordning vartefter lediga platser uppstår. Reservantagningen påbörjas efter ordinarie webbregistreringsperiod för antagna. Erbjudande om reservplats skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din e-post.

 

Socialantropologiska institutionen använder Athena som kursplattform för läsanvisningar och övrig kurskommunikation. Du kommer åt kursens sajt/plattform när du registrerat dig och aktiverat ditt universitetskonto.

Gå till Athena 

 

Under dina studier behöver du tillgång till olika digitala tjänster och verktyg. Här är information om Stockholms universitets IT-support, trådlöst nätverk, datorsalar, programlicenser och mycket annat.

IT för studenter

 

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren i ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen. Kontaktuppgifter till våra studievägledare finns längst ner på den här sidan.

Mer information

 
 

Studentrådet är studentkårens organ för studentinflytande på institutionen och har till syfte att "verka för en hög kvalitet i utbildningen samt en trivsam studiemiljö."

Rådet representerar studenternas intressen i olika beslutande organ och kan vid behov också föra enskilda studenters talan. Genom ämnesföreningen anordnas akademiska och sociala evenemang: pubar, fester, filmvisningar och föreläsningar.

Studentrådet är öppet för alla studerande vid institutionen, både inom socialantropologi och global utveckling. För att det ska fungera effektivt är det förstås önskvärt att så många som möjligt engagerar sig i studentrådets arbete. Eftersom vi befinner oss i en permanent uppbyggnadsfas finns det stora möjligheter att vara med och påverka.

Välkommen till studentrådet!

Kontaktuppgifter

E-post: socialantropologi@gmail.com

Studentrådets hemsida

Facebook-grupp: Socialantropologiska Studentrådet

Studentrådets instagram

sagu_radet

 

 

Studentkåren kan hjälpa dig Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida via länken https://www.sus.su.se/ombud. Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se.

Socialantropologiska institutionen finns på plan 6, B-huset, södra husen på Campus Frescati. 

Bild på B-huset södra husen campus frescati

Tunnelbana

Ta röda linjen, norrut från T-Centralen räknat, med destination Mörby centrum. Stig av vid Universitetet. Gå rakt fram från utgången (där det finns en karta). Du ska till Södra huset (mindre än fem minuters promenad). Gå in i hus B. Du befinner dig då på plan 4. Ta hissen till plan 6.

Planera din resa med SL.

Buss

Om du är vid Odenplan (eller någon annanstans längs bussens färdväg, t.ex. Hornstull), kan du ta buss 50 norrut. Gå av vid Universitetet södra. Södra huset, där institutionen är belägen, ligger på samma sida av vägen som busshållplatsen. Det är mindre än två minuters promenad från hållplatsen till Södra huset. Gå in i hus B, antingen på norra sidan (huvudentrén, plan 4), eller på södra sidan (plan 2). I båda fallen tar du hissen till plan 6.

Planera din resa med SL.

Taxi

Uppge adressen "Universitetet i Frescati, Södra huset, Universitetsvägen 10B". Be chauffören köra fram till ingången till hus B, södra sidan av byggnaderna. Du kommer då in på plan 2, och tar hissen upp till plan 6.

Bil

Kör Roslagsvägen norrut från Roslagstull. Vik av åt höger vid Statoilmacken på höger sida av vägen (strax efter Albano och tågviadukten). Du är då framme vid Universitetet, Södra huset (sex identiskt likadana, utomordentligt vackra, ljusblå byggnader). Du finner en parkeringsplats alldeles vid sidan av den väg du nu svängt in på, precis nedanför Södra huset. Parkera, ta trappan upp till byggnaderna och gå in i hus B. Du är då på plan 2. Ta hissen upp till plan 6.

Karta över campus frescati
Karta över Campus Frescati

Campus Frescati (119 Kb)

 

Kontakt

Studentexpedition
Studievägledare
Studierektor grundnivå (tjänstledig)
Studierektor avancerad nivå och forskarnivå
Studierektor och koordinator för Global utveckling
På denna sida