Global Arena – att arbeta med globala frågor, i Sverige eller ute i världen

Global arena är en programserie där studenter på kandidatprogrammet i Global utveckling besöker organisationer, myndigheter och näringsliv för att få inblickar i deras arbete med globala utvecklingsfrågor.

Under varje delkurs under programår 1 görs ett besök där värden berättar om sitt verksamhetsområde, utvalt för att det har anknytning till delkursens tematik. Dessutom ges information om arbetsplatsen, hur den är organiserad och vad för yrkeskompetenser som de anställda har. 

 

Intervju med Noora Peura och Martin Smith Erlandsson

– Global arena visade hur man arbetar med utveckling och bistånd utanför den akademiska världen. De konkreta exemplen som organisationerna tog upp gav även en djupare inblick i olika aktuella problem. Det säger Noora Peura, student på kandidatprogrammet i Global utveckling.

Global arena är en programserie där studenter på kandidatprogrammet i Global utveckling besöker organisationer, myndigheter och näringsliv för att få inblickar i deras arbete med globala utvecklingsfrågor. Under varje delkurs under programår 1 görs ett besök där värden berättar om sitt verksamhetsområde, utvalt för att det har anknytning till delkursens tematik. Dessutom ges information om arbetsplatsen, hur den är organiserad och vad för yrkeskompetenser som de anställda har.

Besök på Folke Bernadotteakademin

Under våren 2018 besökte studenterna bland annat Folke Bernadotteakademin (FBA), myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

– Under delkursen ”Säkerhet, konflikt och utveckling” besökte vi Folke Bernadotteakademin. Där fick vi höra om hur myndigheten arbetar med just sådana frågor som vi läste om under kursen. Många begrepp vi precis hade lärt oss dök upp i deras presentation och jag kunde förstå de arbetsmetoder som de pratade om tack vare det vi hade läst i kursen. Det gav en omedelbar känsla av att det vi läser både är relevant och användbart. Dessutom lät deras fredsbyggande arbete väldigt intressant och viktigt, och jag blev inspirerad att lära mig mer om just detta område, säger Noora Peura, student på kandidatprogrammet i Global utveckling.

– Besöket på FBA var givande dels för att det var kul att komma till en så stor och erkänd arbetsplats, dels för att det passade väldigt bra in med vår dåvarande delkurs: vi läste om freds- och statsuppbyggnad i konfliktdrabbade länder i Afrika, och fick en föreläsning från en av författarna i kurslitteraturen. Det öppnade vyerna för vad (och var) man kunde arbeta med och gav en särskilt fördjupad förståelse för delkursen i fråga, säger Martin Smith Erlandsson, student på kandidatprogrammet i Global utveckling som förnärvarande studerar på Sciences Po i Paris under sitt breddningsår.

Inspiration och tips inför framtida yrkesval

– Global arena visade hur man arbetar med utveckling och bistånd utanför den akademiska världen. De konkreta exemplen som organisationerna tog upp gav även en djupare inblick i olika aktuella problem. Jag kunde använda flera av exemplen i diskussioner och reflektioner senare under kursens gång. Global arena gav mycket inspiration och har hjälpt mig i valet av breddningsämnen för år två genom att vi fick exempel på olika roller som finns i arbetslivet och vilka kunskaper som används i dessa roller, säger Noora Peura.

– Global arena är givande för att det ger en möjlighet att applicera teoretisk kunskap inom ett visst område på något konkret och reellt och på så sätt förstå hur det vi läser om fungerar och arbetas med i praktiken. Det ger också mycket bara i sig att besöka arbetsplatser som fokuserar på diverse utvecklingsfrågor för att man får idéer om vad utbildningen kan leda till yrkesmässigt, vilket jag upplever annars kan vara jobbigt som student – att man känner sig oviss över vad ens utbildning faktiskt är bra för. Det har åtminstone varit fallet för mig. Så min uppfattning är att Global arena generellt har varit väldigt uppskattat, säger Martin Smith Erlandsson.

 

På denna sida