Studera utomlands

Vill du läsa antropologi utomlands? För dig som har minst 60 högskolepoäng (efter innevarande termin) finns det flera möjligheter att studera antropologi utomlands.

Att studera utomlands är en möjlighet att läsa kurser som inte ges hos oss, testa en ny akademisk miljö och få nya perspektiv. Det är också ett bra sätt att skaffa  meriter inför ett framtida arbete, förbättra dina språkkunskaper och öka förståelsen för andra länders kultur och samhälle. 

 

Flera vägar till utlandsstudier

Här berättar vi om vilka alternativ som finns till utlandsstudier och hur du går till väga för att ansöka. Klicka på respektive flik nedan för att läsa mer om de val som intresserar dig. 

Institutionsavtalen söks via socialantropologiska institutionen men kommer snart att förflyttas till plattformen MoveON. För institutionsavtalen gäller bland annat att man måste ha minst 45 hp när man åker. Institutionsavtalen utlyses varje termin och du söker på våren om du vill åka till hösten och tvärtom.

Utlysning en gång per termin

Institutionen har ett antal egna avtal med andra antropologiska institutioner i Europa. Utbytesplatserna utlyses en gång per termin. 

De ansökningshandlingar som gäller är följande: 

Ansökningsblankett Utbyte Socant (14 Kb)
Instruktioner Erasmus-ansökan

Skicka ansökningshandlingarna till vår studievägledare.

Deadline för ansökan är den 15 september respektive den 15 mars.

Vi har avtal med följande universitet:

Universitetens undervisningsspråk anges ovan, men de flesta universitet har också ett begränsat antal kurser som ges på engelska (se universitetens hemsidor).

För mer information kontakta vår studievägledare.

Se alla universitetets utbytesavtal via avtalsportalen

Om du är intresserad av att åka utomlands via Stockholms universitets centrala avtal behöver du ta kontakt med studentavdelningen så snart som möjligt, då det är flera steg som måste slutföras innan du kan lämna in din ansökan.

Läs mer om Stockholms universitets centrala avtal här

Vem kan åka?

Studentavdelningen brukar hålla informationsmöten en gång per termin, men generellt kan vi säga att det finns två avtal som sköts av Stockholms universitet centralt. Dels är det utbyte inom Norden genom Nordlys och north2north, dels är det Centrala avtal med universitet utanför Europa. För både de Centrala avtalen och Nordlys och north2north gäller bland annat att man måste ha minst 15 hp från Stockholms universitet när man söker och minst 60 hp från Stockholms universitet när man åker. Det innebär att det kan vara svårt att åka på de centrala avtalen under breddningsårets första termin om man inte har högskolepoäng från Stockholms universitet sedan tidigare eftersom du söker på hösten för att åka nästkommande höst och på våren för att åka nästkommande vår. Det beror dock på när Stockholms universitet lyser ut platserna. Nordlys kan man söka varje termin och man åker terminen därpå d v s du söker på våren om du vill åka till hösten. Stockholms universitet lyser också ibland ut sommarkurser utomlands.

Det innebär att du ordnar och betalar själv. Glöm inte att kontrollera att det är ett godkänt universitet. Det finns organisationer som hjälper till med information etc. (mot en avgift). Tala med Studentavdelningen om du vill komma i kontakt med en sådan förmedlare.

Några saker att tänka på:

Det går att få dina utlandsstudier antingen tillgodoräknade som ett ihop plock av utlandsstudier. Då står det i din examen att du studerat utomlands X antal hp. Då ingår du ett learning agreement med Socialantropologiska institutionen i egenskap av att du går kandidatprogrammet. Det går också att få det tillgodoräknat som ett specifikt ämne på universitet, men då måste du ingå ett s.k. learning agreement med den institution inom vilket ämne du vill tillgodoräkna dig poängen innan du beger dig av. Det kan också vara så att du måste få detta learning agreement omskrivet när du väl är på plats om de kurser du valt inte ges.

 

Organisationen Erasmus Student Network lanserade nyligen en portal för studenter som letar praktikplatser. 

Besök Erasmus Student Networks praktiksida (på engelska)

 

Läs mer om utlandsstudier och andra stipendium på Stockholms universitets hemsida.

 

Kontakt

Studievägledare
På denna sida