Under utbildningen

Här hittar du studieadministrativ information för dig som läser en utbildning hos oss.

Bild på en man i mössa som tar ut en bok ur en bokhylla

Här finns information om att studera med funktionsnedsättning, studenthälsan, dina rättigheter och skyldigheter, biblioteket, studentförsäkringar och annan viktig information som kan vara till nytta under din utbildning. 

Praktik och breddningsår

Under flikarna nedan hittar du information om praktik och att välja breddningsämne under breddningsåret.

 

 

 

Bibliotek

Stockholms universitetsbibliotek möter behoven hos Stockholms universitets forskare, lärare och studenter och bidrar till förutsättningarna att bedriva forskning och undervisning i världsklass.

För dig som student blir biblioteket en viktig resurs under studietiden. På bibiloteket kan du bland annat: 

  • Låna och beställa litteratur.
  • Få tillgång till vetenskaplig litteratur, tidskrifter och databaser. 
  • Hjälp med informationssökning och sökteknik.
  • Hjälp med referenshantering och rådgivning kring källkritik. 

På unversitetsbibliotekets webbplats kan du ta del av guider och filmer som du har nytta av under dina studier.

Varje kurs har litteratur som du ska läsa under kursens gång. Kurslitteratur kan du köpa begagnat eller nytt. Viss litteratur finns tillgänglig i digitalt format.

Låna litteratur

All kurslitteratur finns som dag- och veckolån hos Universitetsbiblioteket (SUB). De har även databaser för artikelsökning m.m.
Universitetsbiblioteket

Om det är utlånat hos SUB kan du även försöka med Stockholms stadsbibliotek:
biblioteket.se (Öppnas i nytt fönster.)

Köpa litteratur

Köpa nyttAkademibokhandeln i Frescati, Allhuset

Köpa begagnatCampusbutiken i Allhuset.

 

 

Tentamen aviseras på lärplattformen Athena. Vi har främst hemtentor men salstentor förkommer också. 

Omtentamen aviseras via lärplattformen Athena. 

 

 

Det är viktigt att du är medveten om vad plagiat innebär, för att kunna undvika detta. Här följer några råd för hur du ska tänka när du skriver en text på universitetet.

Plagiat innebär att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller tanke som du har hittat i en bok, en tidning eller på webben. Om idén kommer från någon annan spelar det ingen roll ifall du har klätt den i egna ord − det är ändå plagiat. Referatet ska också vara skrivet med dina egna ord. Det får alltså inte finnas med några lånade (stulna) formuleringar från den refererade texten.

När du skriver en akademisk text ska du både redogöra för den relevanta forskningen i ämnet och argumentera för dina egna ståndpunkter. Det är därför väldigt viktigt att det går att skilja på vad som är dina åsikter och vad som är någon annans. Det är inte fel att berätta vad andra tycker och tänker om ämnet − snarare tvärtom − men du måste göra klart vems åsikter du framför.

För att undvika plagiat är det bättre att du hänvisar lite för mycket än för lite och du kan hänvisa på olika sätt beroende på vilken information du för vidare.

  • Du kan använda dig av citat då du inom citattecken eller i blockcitat återger den exakta texten från din källa.
  • Du kan använda noter som hänvisar till din källa.
  • Du kan omnämna källan i brödtexten.
  • Du kan hänvisa till källan inom parentes.

Om du känner dig osäker på vad som räknas som plagiat kan du vända dig till studievägledaren i ditt ämne. 

Läs mer om fusk och plagiat

 

Ibland kan en student vilja avbryta sina studier eller göra studieuppehåll. Om det blir aktuellt för dig är det viktigt att du tar reda på vad som gäller.

Läs mer om studieavbrott

 

 

 

Har du tidigare studier eller erfarenhet av yrkesverksamhet kan du ansöka om tillgodoräknande.

Blankett Tillgodoräknande (68 Kb)

Läs mer om tillgodoräknande här

 

Studie- och språkverkstaden vid Stockholms universitet anordnar föreläsningar om studievanor och studieteknik. Kurserna är öppna för alla studenter. Studie- och språkverkstaden har samlat några tips på hur du kan komma igång med dina studier.

Var proaktiv

Var ute i tid och ligg gärna steget före. Titta på kursplanen och den information som finns på webben, ta reda på kurslitteraturen och alla praktiska saker. Köp det material du behöver och ha det med dig till undervisningstillfällena. Läs översiktligt det material som ska behandlas före lektionen. Det gör det lättare att hänga med och kunna ställa frågor.

Ta eget ansvar

Du förväntas ta ett större personligt ansvar för din inlärning än vid exempelvis gymnasiestudier. Egna studier (självstudier) dominerar. Det är kanske en av de största skillnaderna mellan universitetsstudier och andra studieformer.

Börja plugga på en gång

Du tjänar på att lägga ner mycket arbete i början av terminen. Du kommer snabbare in i ämnet, det blir mer intressant och roligt, du blir motiverad och mindre stressad.

Gör en studieplanering fram till första examinationen

Försök ha en bra balans mellan studier och fritid. Det är bra att göra en studieplanering vecka för vecka eller åtminstone dag för dag. Lägg in tid för sammanfattningar och repetition. Följ upp hur det går! Reflektera över vad som gått bra och mindre bra. Fortsätt med det som fungerar för dig. Vi är individer och lär oss på olika sätt. Finn ditt sätt att studera.

Hitta en trevlig studiekamrat eller en bra grupp att jobba i

Det är viktigt att de andra i gruppen är positiva till att studera.

Att studera vid Stockholms universitet

På Stockholm University Play finns filmer samlade om studier vid universitetet. Där finns bland annat en presentationsfilm om Studieverkstaden, tips från Rudi Bjerregaard, pedagogisk konsult på Stockholms universitet, och en film om hur du klarar studierna.

Individuell handledning

Om du efter att ha deltagit på ett seminarium på Studie- och språkverkstaden känner att du vill få mer information eller kanske har frågor om studieteknik som du vill ta enskilt är du välkommen att boka in en tid för ett personlig handledning. 

Intervju med Venla Sunikka

Här berättar Venla Sunikka om hur det var att skriva kandidatuppsatsen på Socialantropologiska institutionen. 

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DIVA, är ett publiceringssystem som används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från olika lärosäten.

När din uppsats är publicerad kommer den att bli sökbar i DIVA och via sidor som Google och bibliotekstjänsten Libris. Andra kommer då kunna ta del av vad du har skrivit.

Här kan du söka i Stockholms universitets DIVA

För att registrera din uppsats loggar du in i DIVA med ditt universitetskonto och ditt lösenord.

Instruktioner på svenska (129 Kb)

 

Breddningsår socialantropologi

Studenter som läser på Kandidatprogrammet i socialantropologi väljer under år 2 att läsa breddningsämnen. Här följer information om vad som är viktigt att tänka på inför valet att breddningsämnen.

Breddningsämne för år 2 väljs på vårterminen år 1. Dels kan du söka, via www.antagning.se till Stockholms universitet eller annat universitet/högskola i Sverige, dels kan du välja att studera utomlands.

Du kommer att få hjälp att ta beslut kring breddningsämne genom den arbetsmarknadsdag som institutionen anordnar varje vår i god tid inför sista anmälningsdag, men du kan också tala med studievägledaren.

De vanligaste breddningsämnena som studenter på Socialantropologiska institutionens kandidatprogram väljer är (mest vanliga först): Internationella relationer, Genus, Psykologi, Sociologi, Statsvetenskap, Språk, Socialt arbete, Barn-Ungdom samt Kriminologi.

Du kan också välja att läsa Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi, 30 hp (SA7001) som är en praktikkurs i sambans med breddningsstudier. 

Det är vanligt att studenter väljer att läsa utomlands just under breddningsåret.

Det finns tre vägar till utlandsstudier som du kan läsa om här

Klara Nordström gjorde fältstudie i Goa, Indien 

För att samla in material till sin kandidatuppsats gjorde Klara Nordström fältstudie i Goa, Indien våren 2018. Utlandsvistelsen finansierades av ett MFS-stipendium. Klara Nordström var tidigare student på kandidatprogrammet i Global utveckling och tog sin examen våren 2018.

Varför valde du att söka MFS-stipendium?


Karta över Indien
Karta över Indien. Foto: Hans Christiansson/Mostphotos

– För att få möjlighet att planera, genomföra och utvärdera mitt eget arbete och mina egna idéer, teoretiskt och praktiskt. Det är en fantastisk möjlighet att från noll se hela ledet i ett större projekt: Från att skissa på idéer, hantera stora mängder data, för att slutligen analysera resultatet utifrån forskningsfrågan. Utöver att stipendiet gett mig spetskompetens har jag fått möjlighet att bo och leva på en annan plats, med nya människor, seder och vanor.

Hur tänkte du kring din ansökan och om arbetet med den?

– Först och främst var det intresse som styrde ämnet. Jag började med många idéer och arbetade sedan igenom dem, om och om igen. Det jag till slut kom att skriva om var inom samma fält som jag först utgick ifrån – genusarbete och turism – men det hade tagit olika vändningar. Jag försökte att hålla mig öppen för att projektet (när jag var i fält) med största sannolikhet skulle kunna ändras, men att ändå se till att det hade en akademisk relevans och var något som jag själv tyckte var intressant. Sen vägde jag också in mina tidigare erfarenheter, språkkunskaper och var jag varit tidigare. Det slutade med att jag sökte mig till Goa, Indien eftersom jag hade utfört ett projekt i den delstaten några år tidigare och därför hade ett socialt nätverk att bygga vidare på. Jag försökte se till att min ansökan hade en tydlig akademisk koppling genom att läsa in mig på området, men även att praktiskt se till att projektet var genomförbart, genom att exempelvis sätta rimliga mål, hitta en bra kontaktperson och ha koll på praktiska saker som boende, visumansökan mm.

Vad handlade din kandidatuppsats om?

– Min uppsats handlade om hur turismindustrin, särskilt hotellsektorn, påverkar kvinnors betalda och obetalda arbete i Goa. Jag tittade på hur kvinnor organiserar sitt arbete.

Varför skulle du rekommendera studenter att söka MFS?

– Det bör säga att MFS kan vara rätt jobbigt, eftersom man är själv i fält och ibland kan projektet kännas oöverkomligt. Samtidigt är det just det som också är en av styrkorna med MFS – man får lära sig så otroligt mycket just på grund av att det ibland är svårt! Praktiskt såväl som akademiskt, vilket i sin tur gör att ens profil, när man senare söker arbete, stärks. Sen är det kul! Jättekul! Du kommer att få träffa och ta del av fantastiska historier och lära dig om ett annat land.

Klaras bästa tips innan du skickar in din ansökan

Gå på intresse! Jag tror verkligen på att om du själv tycker att idén/ämnet är spännande, så kommer projektet bli bra. Fundera ut några frågor som du tycker är intressanta och utveckla dem. Vad har sagt tidigare? Vad kan man bygga vidare på? Om du själv tycker att ämnet är intressant kommer du ha lusten att lägga de där extra timmarna på att få in ansökan.

Maila många ev. kontaktpersoner! Jag hade tur eftersom jag redan hade träffat min kontaktperson och han hade tidigare forskat inom mitt område. Men trots att han svarade snabbt och trots att jag inte behövde skicka så många mail är jag glad för de olika kontakter som dessa mail ändå gav. Tänk på att många inte kollar mailen, så försök ta reda på ett telefonnummer och ring.

Börja i tid! Försök att komma igång med din ansökan, läs på om ämnet, utveckla din idé, läs mer, ändra igen. Du behöver inte ha en helt färdig idé, men det hjälper dig i fält om du redan innan har lite koll på tidigare forskning om ämnet, då blir det även lättare att hitta en ny, intressant ingång att jobba vidare på.
Klaras bästa tips när du är på plats i fält

Var öppen! Många vill hjälpa till, var öppen för deras idéer. Tänk på att du är ny i fält och de har bättre koll än du. Om du lyssnar noga, är intresserad och öppen för att lära dig kommer ditt arbete att röra sig framåt.

Tro på din kompetens! Trots att du bör vara öppen, ödmjuk och intresserad är det viktigt att tro på din egen kompetens! Du har fått stipendiet för att idén verkar genomförbar. Det kan vara lätt att känna sig osäker i fält eftersom det är nya intryck hela tiden. Men tro på dig själv och att du besitter en kompetens. Äg ditt eget projekt.

Planera din tid! Räkna med att det kommer ta längre tid än du tror att få till en första intervju eller möte. Ha veckomål eller delmål för att komma framåt utan att bli strandad eller frustrerad. Ha en reservplan när mötet blir inställt. Kanske skrev du ut några artiklar innan du åkte som du kan läsa medan du väntar? Eller passa på att transkribera dina intervjuer, skriva sammanfattningar på dem eller dra ut citat som var extra intressanta. Glöm inte att också våga vara ledig! Du kommer hinna med projektet.
Uganda Foto: Felicia Njie Sjögren

Felicia Njie Sjögren gjorde fältstudie i södra Uganda 

För att samla in material till sin kandidatuppsats gjorde Felicia Njie Sjögren fältstudie i södra Uganda våren 2018. Utlandsvistelsen finansierades av ett MFS-stipendium. Felicia Njie Sjögren var tidigare student på kandidatprogrammet i Socialantropologi och tog sin examen våren 2018.

Varför valde du att söka MFS-stipendium?

– Jag valde att söka MFS- stipendium då tanken på att resa utomlands och samla in egen data till ett projekt lockade mig. Jag kände att det här var en gyllene chans att få utföra ett projekt som jag annars kanske inte skulle ta mig tiden att göra: Att åka själv till ett främmande land i åtta veckor. I mitt fall samlade jag material till min kandidatuppsats i en liten bergsby i södra Uganda.

Hur tänkte du kring din ansökan och om arbetet med den?


Bild på stafflier i skola i Uganda
Foto: Felicia Njie Sjögren

– När jag skrev min ansökan ville jag vara så tydlig och transparent som möjligt. Jag ville att den skulle vara väldigt välskriven och genomarbetad. Trots att jag, när jag skrev min ansökan, inte hade en tydlig bild av vilket teoretiskt ramverk som jag skulle använda mig av, så försökte jag vara så tydlig som möjligt med resten av mina tankar kring hur arbetet skulle utformas. Jag kände att det inte var viktigt att ha allt förarbete klart, utan betonade snarare hur mina tankegångar såg ut och vad jag hade för vision med mitt arbete. Ett exempel på detta skulle kunna vara: ”Jag planerar att använda mig av deltagande observation som metod samt relevanta teorier som berör ämne X och Y.” Det tog cirka fyra dagar att skriva min ansökan.

Vad handlade din kandidatuppsats om?

– Min uppsats handlade om hur biståndsarbete, eller snarare lokalt utvecklingsarbete, kan se ut och hur bilden av bistånd ser ut i den offentliga debatten.

Karta över Östafrika
Karta över Östafrika. Foto: Peter Hermes Furian/Mostphotos

Varför skulle du rekommendera studenter att söka MFS?

– Jag skulle varmt rekommendera studenter att söka MFS-stipendium. Stipendiet öppnar upp för möjligheter som är unika och ovärderliga. Ansökningsprocessen är tydlig och jag anser att det är värt att ge det en chans! För mig har denna upplevelse varit otroligt givande och jag är väldigt glad att jag vågade söka.

Har du fortfarande kontakt med dina informanter som du lärde känna i fält?

– Jag har fortfarande bra kontakt med många i mitt fält, speciellt min huvudinformant. Vi blev väldigt goda vänner och jag hoppas att jag får möjligheten att hälsa på honom i framtiden.

Felicias tre bästa tips innan du skickar in din ansökan

Tänk på
att välja ett fält som du är intresserad av! Då blir din ansökan mer genuin.

Ta chansen! Du har inget att förlora

Försök att vara så tydlig som möjligt med dina visioner kring frågeställningar, val av metod och teoretiskt ramverk.

Felicias tre bästa tips när du är på plats i fält

Ta med en extern hårddisk som du kan fylla med filmer, serier, artiklar och material kring din uppsats, och bilder på personer som du tycker om. Detta är bra om du får hemlängtan, inte har internet, eller om du får en massa dödtid på kvällen.

Ha ett öppet sinne och var förberedd på att saker inte alltid kommer bli som du har tänkt dig. Det kan vara bra att ha en plan B.

Ta vara på alla möjligheter som du får. Detta är inte bara ett fältarbete då du samlar in relevant data – det är även en livserfarenhet!

 

Praktik

Här finns tips och exempel på var du kan söka praktik och hitta ytterligare information om olika typer av praktikplatser. Socialantropologiska institutionen förmedlar eller tillhandahåller inga praktikplatser. Om du som student önskar en praktikperiod ska du själv ta initiativ och hitta en lämplig praktikplats.

Information om praktikkurs (182 Kb)

MyCareer

MyCareer är jobb- och karriärportalen för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet.

På MyCareer finns jobb, praktik- och traineeplatser samt ex-jobb i såväl Stockholm som övriga Sverige och hela världen. Via portalen kan du även få information om och anmäla dig till universitetets egna karriärevenemang.

Sök praktikplats på MyCareer.

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor

FUF förmedlar praktikplatser till deras universitets- och högskolestuderande medlemmar. Praktiken sker på organisationer, myndigheter, institutioner och företag i Sverige. Gemensamt för alla arbetsplatser är att de på något sätt arbetar med globala frågor. Alla praktikplatser är reserverade för universitetsstuderande FUF-medlemmar och endast kan sökas genom FUF. För att kunna bli aktuell för praktik krävs att du är inskriven vid ett svensk universitet eller högskola och kan tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng.

Läs mer om medlemskap i FUF och deras praktikantprogram.

Regeringskansliet

De som anställs i Regeringskansliet har ofta några års arbetslivserfarenhet. Medan du studerar kan du ta reda på om ett arbete i Regeringskansliet passar dig och i så fall planera för en framtid där. När du är nyutexaminerad kan du också söka till Diplomatprogrammet, Utrikesdepartementets traineeprogram.

Regeringskansliet tar emot många praktikanter varje år. Som praktikant får du en unik möjlighet till inblick i Regeringskansliets uppgifter och processer. Vanligtvis följer du en handläggare i arbetet, med allt vad det innebär, och du får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad.

Läs mer om praktik på Regeringskansliet 

Riksdagsförvaltningen

Några enheter inom Riksdagsförvaltningen tar regelbundet emot praktikanter från universitet och högskolor för en praktikperiod under en termin. Det gäller bland annat riksdagens internationella kansli, riksdagens utredningstjänst och utskottsavdelningen.

Praktiken är oavlönad, ska ingå som en del av en utbildning på universitet eller högskola och vara poänggrundande och studiemedelsberättigande. Rekrytering av praktikanter sker via ett ansökningsformulär som publiceras inför varje praktikperiod under sidan Lediga jobb.

Läs mer om Riksdagsförvaltningens praktikplatser.

Praktikplats.org

Praktikplats är en databas som publicerar praktikplatser och internships inom internationellt utvecklingsarbete. Den visar praktikplatser inom internationella-, icke-statliga- och ideella organisationer, men framförallt från FN, Sida, EU och UD, samt företag som arbetar med samhällsanalys, omvärldsbevakning, internationellt konsultarbete och CSR.

Sök i databasen.

Global Internship Program

City Internships provides structured Global Internship Programs for students seeking to gain experience in Banking & Financial Services, Legal & Professional Services, Marketing, Advertising & PR, Media, Publishing & Entertainment, IT & Technology, Art & Design, Property & Construction and Science, Technology & Engineering. Undergraduates and graduates can participate in the Global Internship Program in London, New York, Los Angeles & Hong Kong.

Find out more about Global Internship Program

Berättarministeriet

Berättarministeriets verksamhet vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet, dvs socio-ekonomiskt utsatta områden där många barn lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Vårt arbete bedrivs i preventivt syfte för att minimera risken att barn och unga hamnar i utanförskap. Vi arbetar utifrån skrivarverkstäder i Södertälje, Husby och Hagsätra.

Som praktikant kommer du att ha din huvudsakliga arbetsplats i en av våra verkstäder där du får följa verksamhetssamordnare och Volontärsamordnare i deras dagliga arbete med att möta och inspirera barn som deltar i övningarna. Du kommer också att vara ett stöd i arbetet med att ta emot och stötta volontärer innan, under och efter övningarna.

Läs mer om Berättarministeriet.

Wale Wale Kenya

Vi är en ideell utvecklings organisation som arbetar med ungdomar från ett av Afrikas största slumområden Kibera i Nairobi, Kenya. Vårt huvudsakliga fokus är utbildning, vi hjälper till med skolavgifter, ger läxhjälp samt erbjuder lokaler med bra studiemiljö. I vårt ungdomscenter kommer dagligen mellan 40-50 barn och unga för att spendera sin fritid. Förutom stöd i den traditionella skolan stöttar vi också till andra typer av utbildning, exempel på detta är utbildning i mänskliga rättigheter, möjligheten att utveckla intressen i olika typer av kreativa uttryckssätt inom bland annat dans, musik, foto och film.

Vi tar sedan 2 år tillbaka emot praktikanter. Marknadsföring och fundraising är viktiga delar i alla utvecklingsorganisation och vi letar ständigt efter nya och kreativa väger att nå ut genom bruset. I nuläget har vi även nära samarbeten med Franska Ambassaden i Kenya där vi kommer behöva hjälp med att genomföra diverse olika projekt. Hos oss arbetar praktikanterna nära kärnan av organisationen och våra ungdomar under riktigt ansvar med mycket utrymme för egna initiativ.

Mer om Wale Wale Kenya

MSB - Praktik och examensarbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat.

Intresseanmälningar vad gäller praktikplatser och examensarbete tas emot löpande men med slutdatum för att separera ansökningarna till vår- och höstterminen. De datum som är aktuella är den 31 oktober för praktik och examensarbete för vårterminen och den 31 mars för höstterminen.

Mer om praktik på MSB

Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika söker studenter med intresse för mänskliga rättigheter, demokrati och utvecklingsfrågor.

Exempel på praktikplatser:

  • Programpraktik på plats i Bolivia, Nicaragua eller Peru
  • Informationspraktik på plats i Bolivia, Nicaragua eller Peru

Mer om praktik på Svalorna Latinamerika

Delmi

Delmi söker praktikanter varje år. Praktikperioden omfattar 10–20 veckor. Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Kontoret finns i centrala Stockholm. 

Delmi är en oberoende kommitté under Justitiedepartementet. Kommittén har inrättats i syfte att öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige inom migrationsområdet samt möjligheterna att använda relevanta forskningsresultat. Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrationspolitiska beslut. Delmi bidrar även till samhällsdebatten genom att sprida kunskap och information om migrationsfrågor hos allmänhet, journalister och icke-statliga organisationer.

Mer information om praktik på Delmi. 

Studentrådet är studentkårens organ för studentinflytande på institutionen och har till syfte att "verka för en hög kvalitet i utbildningen samt en trivsam studiemiljö."

Rådet representerar studenternas intressen i olika beslutande organ och kan vid behov också föra enskilda studenters talan. Genom ämnesföreningen anordnas akademiska och sociala evenemang: pubar, fester, filmvisningar och föreläsningar.

Studentrådet är öppet för alla studerande vid institutionen, både inom socialantropologi och global utveckling. För att det ska fungera effektivt är det förstås önskvärt att så många som möjligt engagerar sig i studentrådets arbete. Eftersom vi befinner oss i en permanent uppbyggnadsfas finns det stora möjligheter att vara med och påverka.

Välkommen till studentrådet!

Kontaktuppgifter

E-post: sagu.studentrad@gmail.com

Studentrådets hemsida

Facebook-grupp: Socialantropologiska Studentrådet

Studentrådets instagram

sagu_radet

 

 

Studentkåren kan hjälpa dig Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida via länken https://www.sus.su.se/ombud. Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se.

 

Kontakt

Studentexpedition
Studievägledare
Studierektor grundnivå (tjänstledig)
Studierektor avancerad nivå och forskarnivå
Studierektor och koordinator för Global utveckling
På denna sida