Information om undervisning i period A, V22

Med anledning av den kraftigt ökande smittspridningen av Covid-19 så kommer mycket av undervisningen på Sociologiska institutionen att genomföras på distans via Zoom under vårens terminsdel A (17 januari – 16 februari).

Viss undervisning, där smittskyddsåtgärder kunnat vidtas (små studentgrupper i lärosalar som möjliggör social distansering), kommer att hållas på campus. Mer information om vad detta innebär i praktiken på enskilda kurser meddelas via lärandeplattformen Athena.

Salstentamina hålls också fortsättningsvis på campus. Tentamensservice har vidtagit åtgärder för att förebygga smittspridning.

Information om undervisning på senare terminsdelar kommer att meddelas löpande så snart det är möjligt. Vid frågor kontakta kursansvarig eller studentexp@sociology.su.se . På grund av omständigheterna kan förändringar ske snabbt och information kan komma med kort varsel.