Kvinnor i högutbildade heteropar avgör om det blir giftermål eller ej

För kvinnor och män som bor ihop väger oftast bådas önskan att gifta sig lika tungt – men inte i alla par. Kvinnors önskan att gifta sig väger tyngre bland högutbildade par, medan mäns önskan spelar större roll bland lågutbildade par. Det visar en ny studie i demografi i den vetenskapliga tidskriften Genus.

Man och kvinna i solnedgång. Foto: Unsplash
Man och kvinna i solnedgång. Foto: Unsplash


– Kvinnor och män har ungefär lika mycket att säga till om i frågan om det ska bli giftermål. Det är överlag ett gemensamt beslut vilket ju är rimligt, men för vissa par tenderar den ena viljan att vara starkare, säger Linda Kridahl, forskare i demografi och medförfattare till studien. 

Studien bygger på enkäter där båda parterna var för sig har fått svara på frågor om sina personliga planer på, alltså avsikter, att gifta sig med den person de är tillsammans med idag. Detta kombinerat med data från offentliga register i Sverige där forskarna har följt upp om paren gifte sig eller ej. 

En skillnad som forskarna kunde se i studien är att i vissa par spelade den ena partnerns planer på att gifta sig mer roll, det vill säga den ena bestämde mer än den andra. 

I par där både kvinnan och mannen hade en eftergymnasial utbildning spelade kvinnans avsikter att gifta sig mer roll än mannen. I par där båda parterna saknade eftergymnasial utbildning var det tvärtom – där hade mannen mer att säga till om än kvinnan.

– Vår tolkning utifrån tidigare forskning är att männen i de här högutbildade paren ses som mer attraktiva att gifta sig med ur ett ekonomiskt perspektiv, då högutbildade män tenderar att det bra ställt ekonomiskt. Det kan ge kvinnorna en extra drivkraft att vilja gifta sig och även göra männen mer öppna för äktenskap, säger Linda Kridahl.

Att män i lågutbildade par har mer att säga till om i äktenskapsfrågan kan istället ha att göra med att dessa par generellt har ett mer traditionellt beslutsfattande. 

– Tidigare forskning visar att i par med lägre utbildning tenderar männen att ha mer att säga till om när det gäller stora beslut som påverkar ekonomin, som till exempel giftermål, säger Linda Kridahl. 

 

Fakta: Så gjordes studien

Studien är baserad på svar från enkäten Young Adult Panel Study som gjordes i Sverige år 2009. Enkäten skickades ut till slumpmässigt valda par som är representativa för Sveriges befolkning, där den ena parten var mellan 29 och 40 år vid svarstillfället. Studien bygger på svar från 507 stycken sambopar. Båda parterna i sambopar har var för sig fått svara på frågor om bland annat sina planer på att gifta sig. Forskarna har sedan följt upp enkätsvaren med registerdata från bland annat Skatteverket från åren 2009-2014 för att se om paren gifte sig eller inte.  

 

Mer om forskningen

Ann-Zofie Duvander, Linda Kridahl, “Decisions on marriage? Couples’ decisions on union transition in Sweden”, Genus, DOI: https://doi.org/10.1186/s41118-020-00092-5

Nyheten publicerades 2021-02-11