Vetenskapsrådet beviljar medel för två nya projekt vid Sociologiska institutionen

Två projekt vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet har beviljats nya medel från Vetenskapsrådet i den årliga utlysningen för humaniora och samhällsvetenskap.

Det är projekt som studerar sexuella minoriteters hälsa samt hur efternamn bidrar till vår förståelse av social rörlighet under tre århundraden som nu får nya forskningsmedel. I den årliga utlysningen för humaniora och samhällsvetenskap från Vetenskapsrådet går ca 8 miljoner kronor till Sociologiska institutionen.

Totalt har 90 projekt beviljats anslag och ytterliggare nio bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap anslås av Vetenskapsrådet, totalt drygt 534 miljoner kronor.

Stockholms universitet har fått 24 ansökningar biviljade på totalt 138,5 miljoner kronor och det är följande projekt vid Sociologiska institutionen som får anslag:

"Efternamn och social rörlighet under tre århundraden" beviljas 4,802 000 kronor. Ansvarig forskare: Martin Kolk

"Ojämlikheter i hälsa bland självidentifierade sexuella minoriteter, samkönade par och deras barn" beviljas 3 196 000 kronor. Ansvarig forskare: Stefanie Möllborn.

Läs mer om alla projekt vid Stockholms universitet som beviljats anslag

Här kan du ta del av beslutet från Vetenskapsrådet