Så jobbar vi med forskningskommunikation

Under de senaste åren har vi på Sociologiska institutionen intensifierat vårt arbete med att förmedla forskning till allmänheten, journalister, potentiella studenter, myndigheter, politiker samt andra forskare.

Vi jobbar strukturerat med att sprida våra forskningsresultat via flera olika kanaler:

  • Där det är möjligt kommunicerar vi forskningsresultat från studier och avhandlingar genom pressmeddelanden via Stockholms universitets centrala kommunikationsavdelning. Vilka pressmeddelanden som skickas ut beslutas centralt. Läs mer här!
  • Övriga nyheter, som inte blir pressmeddelanden, publicerar vi på våra webbsidor, här och här, samt på SU:s centrala webb.
  •  Våra nyheter publiceras återkommande i Stockholms universitets nyhetsbrev. 
  • Vi tipsar journalister om studier och populärvetenskapliga texter om studierna, via Twitter här och här
  • Vi har två Facebook-sidor som du hittar här och här 
  • Vi har också en Linkedin-sida.​​​​​​
  • När våra forskare uttalar sig i media om sina forskningsämnen, delar vi vidare artiklarna och nyhetsinslagen i våra sociala medier ovan, framförallt på Twitter och Linkedin.
  • Våra nyheter delas också återkommande i SU:s universitetsgemensamma sociala medier, som du hittar här.
  • Vi är anslutna till Expertsvar, Vetenskapsrådets tjänst där journalister söker forskare som är experter inom olika områden, och tipsar regelbundet om våra egna forskare där det är relevant.
  • Vi tar i mån av tid emot studiebesök från framförallt gymnasieklasser, där eleverna får ta del av kortare föreläsningar från forskare och doktorander. Under covid-19 kan studiebesök ske digitalt. Vill du komma på studiebesök med din högstadie- eller gymnasieklass? Hör i så fall av dig till oss!

 På vår engelska sida hittar du vår kommunikationspolicy

På denna sida