Samarbeten

Forskare på sociologiska institutionen samverkar med det omgivande samhället på flera sätt. Institutionens forskare medverkar till exempel i offentliga utredningar, och ger expertbidrag, samt samarbetar med olika myndigheter om specifika projekt och på längre sikt.

 
Händer lägger pussel.
Foto: Mostphotos

Ett exempel är att forskare ofta bidrar med granskning av rapporter skrivna vid exempelvis Försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Inspektionen för socialförsäkringen.

Forskarna informerar också ofta om sin forskning i böcker och populärvetenskapliga tidsskrifter, till exempel SCB:s tidsskrift Välfärd.

Institutets forskare deltar vidare som ledamöter, experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper. Som exempel på sammanhang kan nämnas beredningsgrupper vid FORTE, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet, samt deltagande i olika programråd vid Statistiska Centralbyrån (SCB) och Försäkringskassan.

Vissa forskare delar också sin tid mellan sociologiska institutionen och andra arbetsplatser såsom olika myndigheter och utredningsinstitut. Sociologiska institutionens forskare håller dessutom ofta externa föreläsningar i olika sammanhang. Vi tar också emot studiebesök från skolor, mer information här. 

Läs mer om vår forskningskommunikation här

 

Stockholms universitet är värd för ett antal framstående tvärvetenskapliga centra och institutioner som är nära förknippade med Sociologiska institutionen.

Institutionen för folkhälsovetenskap
Score – Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
SOFI – Institutet för social forskning

 

Är du lärare eller studievägledare på högstadiet eller gymnasiet? Är dina elever intresserade av att komma på studiebesök på Sociologiska institutionen? Från och med vårterminen 2022 har vi åter möjlighet att ta emot studiebesök hos oss!

Så går det till

I mån av tid tar vi gärna emot er och planerar in ett studiebesök. På studiebesöket får eleverna lyssna på en eller två korta gästföreläsningar av våra forskare och en kort introduktion till våra program och kurser.

Studebesöken är cirka 2 timmar långa inklusive pauser. För att öka chanserna att hitta forskare som kan vara med och lämplig lokal, hör gärna av dig med flera möjliga datum i god tid då ni kan komma. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om studiebesök? Kontakta anna-carin.haag@sociology.su.se

 

 

Har du läst sociologi eller demografi hos oss? Då är du vår alumn!

 

 

Vi vill gärna hålla kontakten med dig som är tidigare student på Sociologiska institutionen eller Stockholms universitets demografiska avdelning, SUDA.

Följ oss i våra sociala medier:

Facebook
X/Twitter
Linkedin

Håll kontakten med SU

Gå med i Stockholms universitets alumnnätverk!

Stockholms universitet centralt ordnar regelbundet aktiviteter för tidigare studenter - läs mer här!

Så kan du engagera dig som alumn

Delta i samarbeten eller bli gästföreläsare? Det finns många sätt att samarbeta med Stockholms universitet efter att du lämnat studietiden. Läs mer här

 

Kontakt

Prefekt, professor i sociologi
På denna sida