All undervisning på grundnivå fram till 30 juni 2021 sker på distans

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen i fram till 30 juni 2021 sker på distans via Zoom.

Givet antalet sociologistudenter på grundnivå har institutionen beslutat att all undervisning på grundnivå inklusive tentamina, omtentamina i perioden augusti till terminens slut den 30 juni 2021 ska ske på distans via Zoom och Athena.

På avancerad nivå kan lärare bestämma om de föredrar att endast undervisa via Zoom eller använda en hybridmodell med både Zoom och klassrumsundervisning. För både grund- och avancerad nivå sker alla examinationer via Zoom eller som hemtentamen (ingen salstentamen).

Givet osäkerheten i den rådande situationen kan ovan förändras. För information om vad som gäller respektive kurs eller delkurs hänvisas du som student i första hand till läroplattformen Athena där vi meddelar eventuella förändringar. Vi ber dig som student att hålla dig uppdaterad om vad som händer/gäller på din kurs/delkurs, samt på Stockholms universitets informationssida om Coronaviruset.

Vid oklarheter är ni välkomna att kontakta institutionens studentexpedition studentexp(a)sociology.su.se.

På denna sida