"Sociologistudierna har verkligen utvecklat min analytiska förmåga"

Clara Lindblom som läste vårt Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad, jobbar nu som oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Clara Lindblom. Foto: Jessica Segerberg
Clara Lindblom. Foto: Jessica Segerberg

Berätta om ditt nuvarande jobb/uppdrag?

De senaste sex åren har jag jobbat heltid som politiker i Stockholms stadshus. Under de första fyra åren var jag ansvarigt borgarråd för äldreomsorg och strategiska personalfrågor som rör kommunens drygt 40 000 anställda. Det var ett enormt roligt och utvecklande uppdrag, men också väldigt krävande. Sedan förra valet är mitt parti i opposition och då är min roll som oppositionsborgarråd framförallt att bedriva opinionsbildning och kritiskt granska de styrande partiernas politik.

Hur kom du dit du är idag?

Jag har varit politiskt aktiv sedan gymnasietiden, men det var först efter valet 2014 som jag blev politiker på heltid. Jag läste sociologi vid Stockholms universitet med inriktning mot arbetsmarknad och arbetsliv och efter min kandidatexamen började jag arbeta som forskningsassistent på Institutet för framtidsstudier. Min plan var egentligen att doktorera i sociologi, men så gick det lite bättre i valet än vad vi hade förväntat oss och jag fick bli borgarråd istället.

Vilken nytta har du haft av dina sociologistudier i arbetslivet?

Sociologistudierna har verkligen utvecklat min analytiska förmåga – se mönster, identifiera sociala mekanismer och dra slutsatser utifrån det. Jag fick också träna på akademiskt skrivande och att ta till mig stora mängder text på både svenska och engelska. Allt det har du väldigt stor nytta av i arbetslivet, särskilt om du jobbar inom det samhällsvetenskapliga området.

Vad har du för tips till våra nuvarande och kommande studenter?

Innan jag valde att inrikta mig på arbetsmarknad, ekonomi och kvantitativa metoder mailade jag till ett antal arbetsplatser där jag skulle kunna tänka mig att jobba i framtiden, som intressanta statliga myndigheter och fackförbund. Jag frågade vilka kompetenser de söker hos sina medarbetare och valde kurser efter det.

Man ska i första hand välja kurser som man verkligen är intresserad av, men för mig personligen var det också viktigt att känna att mina studier skulle kunna leda till jobb senare.
 

På denna sida