Studera utomlands

Att leva i en ny miljö, inhämta nya kunskaper och knyta nya kontakter genom att studera en period utomlands är berikande och utvecklande. Det ger minnen för livet. Det ger också en internationell erfarenhet och språkkunskaper som du kan ha nytta av på arbetsmarknaden.

Studenter går med cykel. Foto: Niklas Björling
Studenter i Stockholm. Foto: Niklas Björling

För att resa iväg som utbytesstudent ska du söka en plats inom något av de utbytesprogram som finns. För vissa studentutbyten har du möjlighet att få stipendium. För alla studentutbyten gäller att du inte behöver betala terminsavgift vid det universitet du reser till.

Studier utomlands innebär oftast att studera på värdlandets språk. I vissa fall kan det vara möjligt att läsa kurser på engelska även vid icke engelskspråkiga universitet.

Information om studentutbyten och studier utomlands på egen hand hittar du på Studentavdelningens sidor om internationellt studentutbyte


 

Sök utbyte via Erasmus

Erasmus är ett utbytesprogram inom Europa på institutionsnivå. Sociologiska institutionen har alltså avtal med andra sociologiska institutioner om utbyten: studentutbyten och/eller lärarutbyten.

Inom ramen för Erasmus utbytesprogram finns det möjlighet att studera sociologi vid:

Hur påverkar Brexit Erasmus-mobilitet?

Vi kan i dagsläget skicka ut deltagare inom Erasmus+,  men utbytet måsta vara avslutat senast 31 maj 2022. Visa kan behövas beroende på  längden på utbytet samt Storbritanniens bestämmelser gällande inresande studenter.

University of Sussex - New visa and English requirements
•    There will additional costs involved for those who will be applying for the full academic year. Visa application fees and the Health Surcharge.

University of York – Immigration advice

För att delta i Erasmus och få ett stipendium ska du:

 • vara registrerad och aktiv student vid Sociologiska institutionen, ha påbörjat dina studier, med syfte att ta ut en examen.
 • har avklarat minst ett år av heltidsstudier på högskolenivå (60 hp) vid avresa varav minst 30hp i Sociologi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
 • studera på heltid under ditt utbyte
 • vara borta i minst 90 dagar (3 månader) och max 360 dagar (12 månader) per utbildningsnivå 
 • inte har varit på Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)
 • upprätta en studieplan, ett så kallat Learning Agreement, innan mobilitetsperioden
 • få utbytesstudierna tillgodoräknade vid Stockholms universitet
 • signerar ett stipendieavtal, Grant Agreement, innan mobiliteten påbörjas
 • göra ett språktest innan och efter ditt utbyte
 • besvara en elektronisk enkät efter avslutat utbyte
 • lämna in ett närvarointyg, Certificate of Attendance, efter avslutat utbyte
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet

Ansökan lämnas in under vårterminen för helt läsår alternativt hösttermin eller vårtermin.

Ansökan för HT 2021 och/eller VT 2022 öppnar 21 Januari och stänger redan 21 februari 2021. Ansökan skrivs på engelska - inte på värdlandets språk eller på svenska. Kontakta Anna Carin Haag i god tid innan ansökan öppnar för mer information!

Blankett för ansökan hittar du här:  Ansökan utbytesstudier Sociologiska institutionen 2020-2021 (123 Kb)

Institutionens kontaktperson i Erasmus-samarbetet är Anna Carin Haag, rum B996, anna-carin.haag(a)sociology.su.se.

 

Sök utbyte via Nordplus/Nordlys

Till de nordiska länderna kan du resa på Nordplus-utbyte till de universitet som din institution har avtal med. Sociologiska institutionen har för närvarande inget utbytesavtal i Nordplus.

Du kan även höra dig för på Sektionen för internationell mobilitet om möjligheten att åka som Nordlys-student genom avtal som Stockholms universitet har med andra nordiska universitet.

Läs mer här


 

Sök utbyte via Stockholms universitets centrala utbytesavtal

För att få en plats som utbytesstudent utanför Europa kan du söka plats på något av de universitet som Stockholms universitet har tecknat avtal med i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien eller Australien. Studier inom ramen för de centrala utbytesavtalen är inte begränsade till något speciellt ämne.

Mer information hittar du här, där du också hittar aktuella ansökningstider!


 

Kortare utlandsvistelse inom Civis - European Civic University Alliance

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? CIVIS-alliansen, som Stockholms universitet deltar i, erbjuder flera kurser för studenter som vill läsa en kort kurs på ett eller flera partneruniversitet i Europa.

Civis-kurser

 • är avgiftsfria för Civis-studenter (med några undantag för avgiftsbetalande studenter)
 • ger möjlighet att ansöka om finansiering för resan och boendet (söks via hemuniversitetet)

Hitta information om kurserna och finansiering här: 

 

Kontakt

Utbytesstudier
På denna sida