Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II

Kursen innehåller andra terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen som student vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier.

Välkomstmejl

Som antagen student kommer du att få ett välkomstmejl av institutionen till den mejladress du har angett i din ansökan. Där hittar du all information du behöver inför dina studier under den kommande terminen.

Registrering

När du har ett universitetskonto ska du webbregistrera dig i Ladok. Att registrera sig på en kurs innebär att du tar din plats i anspråk och har rätt att delta i undervisning och examination.

Webbregistreringen för VT21 öppnar den 28 december, 2020. Registreringen stänger en vecka efter kursstart.

I välkomstmejlet som skickas ut från institutionen till antagna studenter ser du registreringsperioden för din kurs. Det är viktigt att du registrerar dig innan sista datumet som anges.

Villkor för antagning

Om du är villkorligt behörig måste du senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Läroplattform

I samband med registrering får du tillgång till läroplattformen Athena där varje kurs har en egen sida där du hittar viktig information och kursmaterial. Det är viktigt att du har tillgång till Ladok och Athena senast vid kursstart. Du får tillgång till båda tjänsterna i samband med registrering.

Athena

I Athena kan du:

 •     Se kursplanering och läsanvisningar för varje föreläsning.
 •     Få meddelanden från lärare och institutionen.
 •     Lämna in hemtentor och uppgifter.
 •     Se schemat.
 •     Hitta uppladdade artiklar och annat kursmaterial.

I TimeEdit hittar du ditt schema genom att söka på kursnamn eller kurskod. Du kan prenumerera på ditt schema för att få det direkt i din mobilkalender. Via denna sida kan du logga in och se schemat för den kurs du är registrerad på, utan att söka upp det.

Undervisning under våren 2021

Under vårterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen att vara webbaserad på grund av Covid-19.

Eventuellt beslut av universitetsledningen, fakultetsledningen eller av myndighet kan leda till att föreliggande beslut måste omprövas.

Du hittar aktuell information på institutionens webbsida:

Undervisning under vårterminen 2021

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information om dina studier hos oss.

www.su.se/institutionen-for-asien-mellanostern-och-turkietstudier/utbildning

Studentexpeditionen vid institutionen

Hos studentexpeditionen kan du få hjälp med att registrera dig och få svar på administrativa frågor kring dina studier hos oss.

Observera att studentexpeditionen är stängd tillsvidare för besök på grund av Covid-19. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Studentexpeditionen når du lättast via mejl:
exp.asien@su.se

Telefon: 08-16 10 35

Telefontider:
Måndagar och torsdagar: 10-12
Onsdagar: 13-15

 


 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Utöver studier i den moderna standardarabiskans grammatik, kommer du att få övning i att läsa enklare arabisk text, samt i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Dessutom kommer du att studera Mellanöstern och Nordafrikas moderna historia.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Modern standardarabiska III, 10 hp
  Denna delkurs är en fortsättning på delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp (som ges inom ramen för Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier I, 30hp) och behandlar även den grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax. I denna delkurs ligger särskilt fokus på morfologi. Inom ramen för delkursen blir studenten i stort sett klar med det verbala systemet. Delkursen kommer även att behandla annorlunda ordföljd och mer komplicerad syntax.

  2. Textläsning I, 5 hp
  Inom ramen för denna delkurs övar sig studenten i att läsa arabisk text. Studenten kommer, utöver att arbeta med sin läsförståelse, analysera text grammatiskt. Inom ramen för delkursen kommer studenten att inledningsvis bekanta sig med enklare arabiska texter för att sedan läsa texter med mer komplicerad språkstruktur och ordförråd. Delkursen ger också övning i att formulera meningar på arabiska.  

  3. Språkfärdighet II, 7.5 hp
  Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Inom delkursen ligger stort fokus på att utveckla studentens ordförråd och förmåga att bilda meningar på arabiska, i både tal och skrift. Studenten ges även övning i att förstå skriven och muntlig kommunikation på arabiska.

  4. Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia, 7.5 hp
  Denna delkurs ger en översikt över Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia och introducerar studenten för nya perspektiv och paradigm för studiet av regionens historiska utveckling och dess relation till omvärlden.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, uplägg och litteraturlista för VT21 finns i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Modern standardarabiska III, 10hp, examineras genom salstentamen.

  Textläsning I, 5hp, examineras genom salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Språkfärdighet II, 7.5hp, examineras genom muntlig tentamen och två salstentamina.

  Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia, 7.5hp, examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av en bokrecension och en större essäuppgift.

  Examinator

  Examinator helkurs: Tania al-Saadi

  Modern standardarabiska III, 10hp
  Examinator modul: Tania al-Saadi

  Textläsning I, 5hp
  Examinator modul: Astrid Ottosson al-Bitar

  Språkfärdighet II, 7.5hp
  Examinator modul: Samim Elias

  Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia, 7.5hp
  Examinator modul: Isa Blumi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan för VT21 finns i läroplattformen Athena.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43