Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV, 30 hp

Om utbildningen

Kursen innehåller fjärde terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i arabiska genom att läsa och analysera texter på modern standardarabiska, samt genom fördjupade övningar i språkfärdighet. Du kommer också att studera arabisk media, samt vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Om ämnet: Arabiska

Arabiska är bland de större språken i världen och det huvudsakliga språket i större delen av Mellanöstern- och Nordafrikaregionen. Genom att studera arabiska får du större inblick i en lång och rik kulturtradition, såväl som kunskap och förståelse för det samtida Mellanöstern och Nordafrikas kulturer och samhällen.

När du studerar arabiska vid Stockholms universitet är det inte bara språket du lär dig. Du kommer även att studera Mellanöstern- och Nordafrikaregionens historia och samtida utveckling. Kurserna går därför under benämningen arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Utbildningen i arabiska vid Stockholms universitet ger en grundlig kunskap i det arabiska språket och kunskap om litteratur, historia, religion, ekonomi, politik och samhällsutveckling i Mellanöstern och Nordafrika, samt färdighet i forskningsmetodik och kritiskt tänkande.

Kurserna är utformade för att ge både teoretiska och praktiska färdigheter som är meriterande både i arbetslivet och för fortsatta akademiska studier.

Studier i arabiska kan kombineras med andra utbildningar, exempelvis i statsvetenskap, företagsekonomi, etnologi, pedagogik, sociologi, historia och lingvistik. Då kan du jobba inom exempelvis den offentliga sektorn, det civila samhället, handel och massmedia, i Sverige eller internationellt, där det krävs kunskaper om såväl Mellanöstern och Nordafrikas kultur, politik och ekonomi, som goda praktiska färdigheter i arabiska.

Arabiska kan läsas från nybörjarnivå till kandidat- och masternivå. För dig som vill ta en kandidatexamen i ämnet finns även möjlighet att läsa arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier som kandidatprogram, omfattande sex terminer.

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.