Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV

Kursen innehåller fjärde terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen som student vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier.

Välkomstmejl

Som antagen student kommer du att få ett välkomstmejl av institutionen till den mejladress du har angett i din ansökan. Där hittar du all information du behöver inför dina studier under den kommande terminen.

Registrering

När du har ett universitetskonto ska du webbregistrera dig i Ladok. Att registrera sig på en kurs innebär att du tar din plats i anspråk och har rätt att delta i undervisning och examination.

Webbregistreringen för VT21 öppnar den 28 december, 2020. Registreringen stänger en vecka efter kursstart.

I välkomstmejlet som skickas ut från institutionen till antagna studenter ser du registreringsperioden för din kurs. Det är viktigt att du registrerar dig innan sista datumet som anges.

Villkor för antagning

Om du är villkorligt behörig måste du senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Läroplattform

I samband med registrering får du tillgång till läroplattformen Athena där varje kurs har en egen sida där du hittar viktig information och kursmaterial. Det är viktigt att du har tillgång till Ladok och Athena senast vid kursstart. Du får tillgång till båda tjänsterna i samband med registrering.

Athena

I Athena kan du:

 •     Se kursplanering och läsanvisningar för varje föreläsning.
 •     Få meddelanden från lärare och institutionen.
 •     Lämna in hemtentor och uppgifter.
 •     Se schemat.
 •     Hitta uppladdade artiklar och annat kursmaterial.

I TimeEdit hittar du ditt schema genom att söka på kursnamn eller kurskod. Du kan prenumerera på ditt schema för att få det direkt i din mobilkalender. Via denna sida kan du logga in och se schemat för den kurs du är registrerad på, utan att söka upp det.

Undervisning under våren 2021

Under vårterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen att vara webbaserad på grund av Covid-19.

Eventuellt beslut av universitetsledningen, fakultetsledningen eller av myndighet kan leda till att föreliggande beslut måste omprövas.

Du hittar aktuell information på institutionens webbsida:

Undervisning under vårterminen 2021

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information om dina studier hos oss.

www.su.se/institutionen-for-asien-mellanostern-och-turkietstudier/utbildning

Studentexpeditionen vid institutionen

Hos studentexpeditionen kan du få hjälp med att registrera dig och få svar på administrativa frågor kring dina studier hos oss.

Observera att studentexpeditionen är stängd tillsvidare för besök på grund av Covid-19. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Studentexpeditionen når du lättast via mejl:
exp.asien@su.se

Telefon: 08-16 10 35

Telefontider:
Måndagar och torsdagar: 10-12
Onsdagar: 13-15

 


 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Inom denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i arabiska genom att läsa och analysera texter på modern standardarabiska, samt genom fördjupade övningar i språkfärdighet. Du kommer också att studera arabisk media, samt vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Kursen innehåller även studier om Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap  och grundläggande medievetenskaplig teori och metod, samt en uppsatsförberedande delkurs i vilken studenten ges grundläggande kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetodik samt ges övning i att skriva en projektbeskrivning.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  1. Textläsning III, 7.5hp
  Inom denna delkurs läser och analyserar studenten avancerad text på modern standardarabiska. Delkursen ger övning i läsförståelse och ger kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext. Undervisning ges även i viss grundläggande litteraturvetenskaplig teori och metod. Studenten kommer även att lära sig grundläggande regler och system för transkribering av arabisk text, samt ges en grundläggande introduktion till tekniker och principer för översättning.

  2. Språkfärdighet IV, 7.5hp
  Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten och består av övningar i att tala och skriva avancerad arabiska.

  3. Mellanöstern- och Nordafrikas medier, 7.5hp
  Denna delkurs behandlar Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap samt teorier och metoder inom medieforskning allmänt och gentemot Mellanöstern och Nordafrika specifikt.

  4. Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp
  Denna delkurs ger en introduktion till centrala frågor inom vetenskapsteorin, en genomgång av grunderna inom vetenskaplig metod, samt för källkritik och vikten av kritiskt tänkande. Studenten undervisas även i hur man lägger upp en plan för en vetenskaplig studie och hur detta redovisas i en projektbeskrivning.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, uplägg och litteraturlista för VT21 finns tillgänglig i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkursen Textläsning III, 7,5hp examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter i form av en analysuppgift och en översättningsuppgift.
   
  Mellanöstern- och Nordafrikas medier I, 7.5hp examineras genom en skriftlig examinationsuppgift.

  Språkfärdighet IV, 7.5hp, examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, samt muntlig examination.

  För delkursen Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp, gäller följande:

  Delkursen examineras genom en skriftlig projektbeskrivning och ett utkast till projektbeskrivning, en skriftlig peer assessment på en annan students projektbeskrivning och en skriftlig self assessment på den egna projektbeskrivningen. 

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Examinator helkurs: Astrid Ottosson al-Bitar

  Textläsning III, 7.5 hp
  Examinator modul: Astrid Ottosson al-Bitar

  Språkfärdighet IV, 7.5 hp
  Examinator modul: Tania al-Saadi

  Mellanöstern- och Nordafrikas medier, 7.5hp
  Examinator modul: Elena Chiti

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen för VT21 finns i läroplattformen Athena. (Klicka på planeringar för att se litteraturlistan).

  Observera att modulen Media och förändring i Mellanöstern, 7.5 hp, har en egen litteraturlista och planering i Athena.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43