Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V

Kursen innehåller femte terminens studier i arabiska med inriktning på Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Inom denna kurs kommer du att analysera modern arabisk sakprosa och skönlitteratur, samt ges övning i litteraturvetenskaplig analys. Kursen innehåller ett valbart moment. Här kan du välja att göra praktik, fältstudier, eller att studera Mellanöstern- och Nordafrikas politiska och ekonomiska utveckling.

Under höstterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två obligatoriska delkurser/moduler och en valbar delkurs/modul.

  Delkurser

  Litterära texter, 7.5hp
  Inom denna delkurs fördjupar studenten sina kunskaper i att läsa och analysera skönlitterär text på modern standardarabiska. Delkursen behandlar arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och ger kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext. Studenten tillägnar sig även kunskaper i grundläggande litteraturvetenskaplig teori och metod, samt ges en introduktion till klassisk arabiska.

  Textanalys: Sakprosa, 7.5hp
  Inom denna delkurs fördjupar studenten sina kunskaper i att läsa och analysera sakprosa på modern standardarabiska. Kursen behandlar ett aktuellt tema genom inläsning och analys av ett urval arabiska källor.

  Valbar delkurs (väljs i samråd med studierektor):
  MENA:s politik och ekonomi, 15 hp
  Praktik, 15hp
  Fältstudie, 15hp

  Valbara delkurser inom programmet:

  Utlandsstudier, 30hp
  Utlandsstudier, 15hp + valbar kurs om 15hp: Praktik, Fältstudie, Fördjupade språkstudier (Textanalyskurserna), MENA:s politik och ekonomi
  Praktik, 15hp + Fältstudie, 15hp 

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, uplägg och litteraturlista finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Textmodulerna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  För delkursen Praktik, 15hp, gäller följande kursobligatorium: Intyg från handledaren på praktikplatsen där de huvudsakliga arbetsuppgifterna och studentens närvaro framgår.

  För delkursen Fältstudie, 15hp, gäller följande kursobligatorium: Intyg från handledaren i fält där det framgår att studenten fullföljt fältstudien.

  Examinator

  Examinator för Litterära texter, 7.5 hp: Tania al-Saadi
  Examinator för Textanalys: Sakprosa, 7.5 hp: Astrid Ottosson al-Bitar

  Valbar modul:
  Examinator för MENA:s politik och ekonomi, 15 hp: Elena Chiti
  Examinator för Praktik, 15 hp: Martin Säfström
  Examinator för Fältstudie, 15 hp: Martin Säfström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen finns i läroplattformen:
  Athena (länken uppdateras)

  För kurslitteraturen till MENA:s politik och ekonomi:
  Athena (länken uppdateras)

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43