Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V

Kursen utgör femte terminens studier i arabiska med inriktning på Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Inom denna kurs fördjupar studenten sina kunskaper i arabiska genom att läsa och analysera arabisk text. Kurs ger även en introduktion till Mellanösterns samtida politiska landskap, geografiska förutsättningar, demografi och ekonomi, samt grundläggande forskningsdesign och forskningsmetodik.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Textanalys: Litterära texter, 7.5 hp
  Inom denna delkurs fördjupar studenten sina kunskaper i att läsa och analysera skönlitterär text på modern standardarabiska. Delkursen behandlar arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och ger kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext. Studenten tillägnar sig även kunskaper i grundläggande litteraturvetenskaplig teori och metod.

  Forskningsdesign och metoder, 7.5 hp
  Denna delkurs ger en genomgång av grunderna inom forskningsdesign och vetenskapliga metoder. Studenten undervisas även i hur man lägger upp en plan för en egen vetenskaplig studie och hur detta redovisas i en projektbeskrivning.

  Textanalys: Sakprosa, 7.5 hp
  Inom denna delkurs fördjupar studenten sina kunskaper i att läsa och analysera sakprosa på modern standardarabiska. Kursen behandlar ett aktuellt tema genom inläsning och analys av ett urval arabiska källor.  

  Politik och utveckling i Mellanöstern, 7.5 hp
  Denna kurs ger en introduktion till Mellanösterns och Nordafrikas samtida politiska ekonomi. Kursen kommer att utforska de geografiska, demografiska och kulturpolitiska förhållanden som format det senaste århundradets förändringar i regionen. Den behandlar även samtida samhällen från ett genusperspektiv, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter och de ekonomiska förändringar som skett i regionen sedan första världskriget.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Undervisningen sker på svenska och/eller engelska enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Kursupplägg och resurser

  Kursupplägg, lektionsplanering och litteraturlista för HT23 finns i läroplattformen Athen närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Politik och utveckling i Mellanöstern, 7.5 hp, examineras genom digital
  tentamen bestående av flervalsfrågor.

  Textanalys: Litterära texter, 7.5 hp och Textanalys: Sakprosa, 7.5 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, i form av hemtentamen.

  Delkursen Forskningsdesign och metoder, 7.5 hp, examineras genom en skriftlig projektbeskrivning baserad på en tidigare kandidatuppsats skriven av en annan student, en muntlig presentation av projektbeskrivningen, samt en skriftlig projektbeskrivning av ett eget forskningsprojekt, samt ett utkast till projektbeskrivningen.

  Examinator

  Hel kurs: Tania al-Saadi
  Textanalys: Litterära texter: Tania al-Saadi
  Forskningsdesign och metoder: Tania al-Saadi
  Textanalys: Sakprosa: Astrid Ottosson al-Bitar
  Politik och utveckling i Mellanöstern: Isa Blumi

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43