Turkiet: Sociala och kulturella perspektiv, 7,5 hp

Inom denna kurs studeras Turkiets sociala och kulturella mångfald. Fokus ligger på samspelet mellan tradition och social och ekonomisk förändring från slutet av 1800-talet till nutid. Särskilda frågor som behandlas är: landsbygds- och stadsliv; familjestruktur och släktskap; Islam som tro och utövande; könsroller; etniska, religiösa och nationella identiteter inom ramen för nationalism och urbanisering. En ordentlig förståelse av det turkiska sociala och politiska livet, både från ett historisk perspektiv och dess nuvarande komplexitet, kommer att fungera som en utgångspunkt för diskussioner kring viktiga samtida frågor såsom samexistensen av demokrati och auktoritär politik; kvinnors roll i politiska och ekonomiska frågor; uppkomsten av politisk islam, och som en röd tråd genom alla dessa frågor, det politiska och ekonomiska livets kulturella kontext.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen