Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Turkiet: Sociala och kulturella perspektiv

 • 7,5 hp

Inom denna kurs studeras Turkiets sociala och kulturella mångfald. Fokus ligger på samspelet mellan tradition och social och ekonomisk förändring från slutet av 1800-talet till nutid.

Särskilda frågor som behandlas är: landsbygds- och stadsliv; familjestruktur och släktskap; Islam som tro och utövande; könsroller; etniska, religiösa och nationella identiteter inom ramen för nationalism och urbanisering.

En ordentlig förståelse av det turkiska sociala och politiska livet, både från ett historisk perspektiv och dess nuvarande komplexitet, kommer att fungera som en utgångspunkt för diskussioner kring viktiga samtida frågor såsom samexistensen av demokrati och auktoritär politik; kvinnors roll i politiska och ekonomiska frågor; uppkomsten av politisk islam, och som en röd tråd genom alla dessa frågor, det politiska och ekonomiska livets kulturella kontext.

 • Kursupplägg

  Kursinformation, upplägg och litteraturlista finns i läroplattformen Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker på engelska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen finns i läroplattformen Athena

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43