Mellanöstern- och Nordafrikastudier II, 30 hp

Om kursen

Kursen innehåller andra terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Kursen innehåller fördjupade studier om Mellanöstern- och Nordafrikaregionen. Inom kursen kommer du att studera regionens medielandskap, fördjupa dig i genus och feminism, samt studera minoriteter och migration kopplat till regionen. Du kommer också att ges en introduktion i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen