Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanöstern- och Nordafrikastudier II

 • 30 hp

Kursen innehåller andra terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Kursen innehåller fördjupade studier om Mellanöstern- och Nordafrikaregionen. Inom kursen kommer du att studera regionens medielandskap, fördjupa dig i genus och feminism, samt studera minoriteter och migration kopplat till regionen. Du kommer också att ges en introduktion i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • ME09 Minoriteter och migration, 7.5 hp
  • ME02 MENA:s medier I, 7.5hp
  • ME10 Genus och feminism i Mellanöstern- och Nordafrika, 7,5hp
  • ME07 Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.