Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanöstern- och Nordafrikastudier II

Kursen innehåller andra terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Kursen innehåller fördjupade studier om Mellanöstern- och Nordafrikaregionen.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen som student vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier.

Välkomstmejl

Som antagen student kommer du att få ett välkomstmejl av institutionen till den mejladress du har angett i din ansökan. Där hittar du all information du behöver inför dina studier under den kommande terminen.

Registrering

När du har ett universitetskonto ska du webbregistrera dig i Ladok. Att registrera sig på en kurs innebär att du tar din plats i anspråk och har rätt att delta i undervisning och examination.

Webbregistreringen för VT21 öppnar den 28 december, 2020. Registreringen stänger en vecka efter kursstart.

I välkomstmejlet som skickas ut från institutionen till antagna studenter ser du registreringsperioden för din kurs. Det är viktigt att du registrerar dig innan sista datumet som anges.

Villkor för antagning

Om du är villkorligt behörig måste du senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Läroplattform

I samband med registrering får du tillgång till läroplattformen Athena där varje kurs har en egen sida där du hittar viktig information och kursmaterial. Det är viktigt att du har tillgång till Ladok och Athena senast vid kursstart. Du får tillgång till båda tjänsterna i samband med registrering.

Athena

I Athena kan du:

 •     Se kursplanering och läsanvisningar för varje föreläsning.
 •     Få meddelanden från lärare och institutionen.
 •     Lämna in hemtentor och uppgifter.
 •     Se schemat.
 •     Hitta uppladdade artiklar och annat kursmaterial.

I TimeEdit hittar du ditt schema genom att söka på kursnamn eller kurskod. Du kan prenumerera på ditt schema för att få det direkt i din mobilkalender. Via denna sida kan du logga in och se schemat för den kurs du är registrerad på, utan att söka upp det.

Undervisning under våren 2021

Under vårterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen att vara webbaserad på grund av Covid-19.

Eventuellt beslut av universitetsledningen, fakultetsledningen eller av myndighet kan leda till att föreliggande beslut måste omprövas.

Du hittar aktuell information på institutionens webbsida:

Undervisning under vårterminen 2021

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information om dina studier hos oss.

www.su.se/institutionen-for-asien-mellanostern-och-turkietstudier/utbildning

Studentexpeditionen vid institutionen

Hos studentexpeditionen kan du få hjälp med att registrera dig och få svar på administrativa frågor kring dina studier hos oss.

Observera att studentexpeditionen är stängd tillsvidare för besök på grund av Covid-19. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Studentexpeditionen når du lättast via mejl:
exp.asien@su.se

Telefon: 08-16 10 35

Telefontider:
Måndagar och torsdagar: 10-12
Onsdagar: 13-15

 


 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Inom kursen studeras regionens medielandskap, genus och feminism, samt minoriteter och migration. Kursen ger även en fördjupning i ett specifikt och aktuellt tema relaterat till Mellanösternstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Minoriteter och migration, 7.5 hp
  Denna delkurs ger en översikt över minoriteter i Mellanöstern och Nordafrika genom att belysa ett antal minoritetsgruppers historiska utveckling och samtida situation. Delkursen behandlar även orsakerna till, och konsekvenserna av, den omfattande migrationen av minoriteter från Mellanöstern och Nordafrika till Europa, med särkilt fokus på migration till Sverige. Kursen behandlar inom ramen för detta tidigare forskning kring migration, religion, etnicitet och relationen mellan stat och samhälle, samt teoretiska diskurser kring diaspora och identitet.

  Media och förändring i Mellanöstern, 7.5hp
  Denna delkurs behandlar Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap samt teorier och metoder inom medieforskning allmänt och gentemot Mellanöstern och Nordafrika specifikt.

  Genus och feminism i Mellanöstern och Nordafrika, 7,5hp
  Denna delkurs introducerar studenterna för genusvetenskap och ger ett genusvetenskapligt perspektiv på  Mellanöstern och Nordafrika. Olika former av feminism och kvinnorörelsers historiska utveckling och nutida situation studeras, men även konstruktionen av femininet och maskulinitet i diskurser och praktiker.

  Mellanösternstudier: Källor, 7.5 hp
  Denna modul behandlar ett specifikt och aktuellt tema relaterat till Mellanösternstudier. Kursen ger en historisk översikt över temat och en fördjupning i den vetenskapliga såväl som icke-vetenskapliga diskursen kring detsamma. Temat och dess diskurs studeras primärt genom inläsning och analys av ett antal, för temat centrala, förstahandskällor från Mellanöstern. Texterna studeras i översättning och med hjälp av relevantvetenskaplig teoretisk litteratur.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på det/de språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  Kursupplägg och resurser

  Kursupplägg, lektionsplanering, litteraturlista och resurser finns tillgängliga i Athena en månad innan kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamen.

  För mer detaljerad information för modulernas eximination hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinator helkurs: Elena Chiti

  Minoriteter och migration, 7.5hp
  Examinator modul: Elena Chiti (medrättande lärare Seren Selvin Korkmaz)

  Genus och feminism i Mellanöstern- och Nordafrika, 7.5hp
  Examinator modul: Elena Chiti

  Mellanöstern- och Nordafrikas medier , 7.5hp
  Examinator modul: Elena Chiti

  Mellanösternstudier: Källor, 7.5hp
  Examinator modul: Isa Blumi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen för Minoriteter och migration, 7.5 hp, VT21, finns i Athena

  Kurslitteraturen för Genus och feminism i Mellanöstern och Nordafrika, 7,5hp, VT21, finns i Athena

  Kurslitteraturen för Media och förändring i Mellanöstern, 7.5hp, VT21, finns i Athena.

  Kurslitteraturen för Mellanösternstudier: Källor, 7.5 hp, VT21, finns i Athena

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43