Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs

 • 30 hp

Kursen innehåller tredje terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier och leder till kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer. Inom denna kurs kommer studenten att fördjupa sig i regionens politiska och ekonomiska utveckling, samt skriva ett examensarbete.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Inom ramen för delkursen Examensarbete, 15hp, ges individuell handledning och grupphandledning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen för Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, 15 hp, uppdateras.

  På delkursen Examensarbete, 15 hp kommer ingen specifik litteratur att användas. Studenterna förväntas själva, i samråd med handledare, tillgodogöra sig relevant litteratur.

 • Kontakt