Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teman i Mellanösterns etnografi: Diskurs, politik, kultur

  • 7,5 hp

Denna kurs ger studenten en fördjupad och mångfacetterad insyn i vardagligt liv i Mellanöstern, genom att introducera central etnografisk litteratur som på ett kritiskt sätt behandlar ett antal teman, såsom islam, historia, genus, urbanisering, globalisering och modernitet, media och politik

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.