Teman i Mellanösterns etnografi: Diskurs, politik, kultur, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs ger studenten en fördjupad och mångfacetterad insyn i vardagligt liv i Mellanöstern, genom att introducera central etnografisk litteratur som på ett kritiskt sätt behandlar ett antal teman, såsom islam, historia, genus, urbanisering, globalisering och modernitet, media och politik

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen