Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanöstern- och Nordafrikastudier II

Kursen innehåller andra terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Inom denna kurs kommer studenten att studera minoriteter i Mellanöstern och minoriteter i Sverige som har koppling till Mellanöstern. Studenten kommer även att studera medievetenskap och regionens medielandskap, samt genus och feminism i Mellanöstern.

Kursen innehåller också en modul som ger en fördjupning i ett specifikt och aktuellt tema relaterat till Mellanösternstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra moduler/delkurser.

  Delkurser

  1. Minoriteter och migration, 7.5 hp
  Denna modul ger en översikt över minoriteter i Mellanöstern genom att belysa ett antal minoritetsgruppers historiska utveckling och samtida situation. Modulen behandlar även orsakerna till, och konsekvenserna av, den omfattande migrationen av minoriteter från Mellanöstern till Europa, med särkilt fokus på migration till Sverige. Kursen behandlar inom ramen för detta tidigare forskning kring migration, religion, etnicitet och relationen mellan stat och samhälle, samt teoretiska diskurser kring diaspora och identitet.

  2. Media och förändring i Mellanöstern, 7.5 hp
  Denna modul behandlar Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap samt teorier och metoder inom medieforskning allmänt och gentemot Mellanöstern och Nordafrika specifikt. Modulen behandlar även den historiska utvecklingen av olika medier i regionen liksom den nuvarande situationen. Modulen ger således studenten både verktyg för att utföra en medievetenskaplig analys, och kunskap om medielandskapet i Mellanöstern och Nordafrika.

  3. Genus och feminism i Mellanöstern, 7.5 hp
  Denna modul introducerar studenterna för genusvetenskap och ger ett genusvetenskapligt perspektiv på  Mellanöstern och Nordafrika. Olika former av feminism och kvinnorörelsers historiska utveckling och nutida situation i Mellanöstern och Nordafrika studeras, liksom konstruktionen av femininet och maskulinitet i diskurser och praktiker.

  4. Mellanösternstudier: Källor, 7.5 hp
  Denna modul behandlar ett specifikt och aktuellt tema relaterat till Mellanösternstudier. Kursen ger en historisk översikt över temat och en fördjupning i den vetenskapliga såväl som icke-vetenskapliga diskursen kring detsamma. Temat och dess diskurs studeras primärt genom inläsning och analys av ett antal, för temat centrala, förstahandskällor från Mellanöstern. Texterna studeras i översättning och med hjälp av relevant vetenskaplig teoretisk litteratur.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena. Modulerna har fristående planeringar i Athena. Se respektive kurssida för länk till planering och resurser.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  För modulen Minoriteter och migration, 7.5 hp, gäller följande:
  Delkursen examineras genom en grupp-presentation, en essäuppgift, samt en salstentamen.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Hel kurs: Elena Chiti 
  Minoriteter och migration: Elena Chiti    
  Genus och feminism i Mellanöstern: Elena Chiti        
  Media och förändring i Mellanöstern: Elena Chiti     
  Mellanösternstudier: Källor: Isa Blumi 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43