Mellanösternstudier: En disciplinär debatt, 7,5 hp

Om utbildningen

Denna kurs ger en introduktion till Mellanösternstudier som tvärvetenskaplig praktik, genom att belysa ämnets historiska utveckling och relation till andra områdesstudier inom humaniora och samhällsvetenskap, samt de historiska sambanden mellan fältet och andra akademiska discipliner och teoretiska perspektiv, såsom antropologi och postkolonial teori.

Kursen belyser även samtida debatter inom fältet, med särskilt fokus på historiografiska och metodologiska diskussioner. Ett underliggande syftet med kursen att undersöka i vilken utsträckning västerländska samhällsvetenskapliga teorier och narrativ om västerländsk modernitet är lämpliga för studiet av icke-västerländska samhällen, genom att undersöka ett brett spektrum av de historiografiska traditioner, teoretiska paradigm, och metodologiska debatter som hittills format Mellanösternstudier. Kursen kommer i anslutning till detta även att beröra ämnen som fundamentalism, sekularism, modernitet, patrimonialism, maktfullkomlighet, och transition till demokrati.

Om ämnet: Mellanösterns språk och kulturer

Mellanösterns språk och kulturer

Intresset för Mellanöstern och Nordafrika har ökat i takt med den senaste utvecklingen i regionen. Det har lett till att det finns ett stort behov av personer med kunskap om regionens samtida utveckling och som behärskar det arabiska språket. På Stockholms universitet kan du få just denna kompetens. Du kan välja att studera:

*     Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier

*     Mellanöstern och Nordafrikastudier

Om du vill lära dig det arabiska språket ska du välja det första alternativet. Om du hellre fokuserar på områdesstudier ska du välja det senare alternativet. Bägge inriktningarna omfattar studier i regionens historia, litteratur, samhällsliv, kulturer, politik och ekonomi. Kurserna är utformade för att ge både teoretiska och praktiska färdigheter som är meriterande både i arbetslivet och för fortsatta akademiska studier. Studierna kan med fördel kombineras med andra utbildningar, exempelvis i statsvetenskap, företagsekonomi, socialantropologi, etnologi, pedagogik, sociologi, historia eller lingvistik.

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier

Utbildningen i arabiska vid Stockholms universitet ger en grundlig kunskap i det arabiska språket och kunskap om litteratur, historia, religion, ekonomi, politik och samhällsutveckling i Mellanöstern och Nordafrika, samt färdighet i forskningsmetodik och kritiskt tänkande. Arabiska kan läsas från nybörjarnivå till kandidat och masternivå.

Mellanöstern och Nordafrikastudier

Inom ramen för Mellanöstern och Nordafrikastudier kommer du att studera regionens historia, religioner, samhällsliv, litteratur, kultur, media, ekonomi och politik, samt få övning i forskningsmetodik och kritiskt tänkande. Mellanöstern och Nordafrikastudier kan läsas från nybörjarnivå till kandidat och masternivå.

ARBETSMARKNAD Studier i arabiska och Mellanöstern och Nordafrikastudier är högst relevanta för dig som vill arbeta inom exempelvis statsförvaltning, industri, handel, det civila samhället eller massmedia, där det krävs språkliga kunskaper såväl som god kännedom om Mellanösterns och Nordafrikas historia, religioner, kultur och politik.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.