Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanösternstudier: En disciplinär debatt

 • 7,5 hp

Denna kurs ger en introduktion till Mellanösternstudier som tvärvetenskaplig praktik, genom att belysa ämnets historiska utveckling och relation till andra områdesstudier inom humaniora och samhällsvetenskap, samt de historiska sambanden mellan fältet och andra akademiska discipliner och teoretiska perspektiv, såsom antropologi och postkolonial teori.

Kursen belyser även samtida debatter inom fältet, med särskilt fokus på historiografiska och metodologiska diskussioner.

Ett underliggande syftet med kursen att undersöka i vilken utsträckning västerländska samhällsvetenskapliga teorier och narrativ om västerländsk modernitet är lämpliga för studiet av icke-västerländska samhällen, genom att undersöka ett brett spektrum av de historiografiska traditioner, teoretiska paradigm, och metodologiska debatter som hittills format Mellanösternstudier. Kursen kommer i anslutning till detta även att beröra ämnen som fundamentalism, sekularism, modernitet, patrimonialism, maktfullkomlighet, och transition till demokrati.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på engelska och är obligatorisk.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kursupplägg och resurser

  Kursinformation och upplägg finns i läroplattformen:
  Athena

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en essäuppgift och en muntlig presentation.

  Examinationen sker på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Elena Chiti

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43