Mellanösternstudier: En disciplinär debatt, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs ger en introduktion till Mellanösternstudier som tvärvetenskaplig praktik, genom att belysa ämnets historiska utveckling och relation till andra områdesstudier inom humaniora och samhällsvetenskap, samt de historiska sambanden mellan fältet och andra akademiska discipliner och teoretiska perspektiv, såsom antropologi och postkolonial teori.

Kursen belyser även samtida debatter inom fältet, med särskilt fokus på historiografiska och metodologiska diskussioner. Ett underliggande syftet med kursen att undersöka i vilken utsträckning västerländska samhällsvetenskapliga teorier och narrativ om västerländsk modernitet är lämpliga för studiet av icke-västerländska samhällen, genom att undersöka ett brett spektrum av de historiografiska traditioner, teoretiska paradigm, och metodologiska debatter som hittills format Mellanösternstudier. Kursen kommer i anslutning till detta även att beröra ämnen som fundamentalism, sekularism, modernitet, patrimonialism, maktfullkomlighet, och transition till demokrati.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen