Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv, 7,5 hp

Om utbildningen

Denna kurs behandlar begrepp och teorier relaterade till den senaste tidens politiska och intellektuella utmaningar för mänskliga rättighetsregimer och liberal demokrati i ett nationellt sammanhang.

Den så kallade ny-auktoritära vågen, som har uttryckt sig genom olika former av populism och nationalism de senaste decennierna, utgör den historiska kontexten för denna kurs. Efter murens fall 1989 myntade den amerikanska författaren och politikern Francis Fukuyama uttrycket "Historiens slut", som gick ut på att den liberala demokratin hade blivit det enda rimliga politiska alternativet runt om i världen. Under en tid verkade detta rimligt i och med att flertalet diktaturer och auktoritära regimer runt om i världen föll. Men under de senaste åren har världen sett en bakslag för liberal demokrati i mer eller mindre våldsamma former. Dessa politiska förändringar leder till frågor om förutsättningarna för, och de kritiska utmaningarna för, den liberala demokratin.

Inom denna kurs studeras olika teorier och förklaringsmodeller till den ny-auktoritära vågen från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen behandlar vidare det rättsliga sammanhanget genom att belysa de villkor och strategier som gäller för mänskliga rättigheter. Kursen fokuserar på en rad relevanta och samtida frågor relaterade till människorättslagstiftningen i nationella sammanhang, såsom undantagstillstånd, medier och yttrandefrihet, migration och civilsamhällets roll. Kursen behandlar också nya och moderna förhållningssätt till mänskliga rättigheter, såsom kritiska perspektiv.

Om ämnet: Mellanösterns språk och kulturer

Mellanösterns språk och kulturer

Intresset för Mellanöstern och Nordafrika har ökat i takt med den senaste utvecklingen i regionen. Det har lett till att det finns ett stort behov av personer med kunskap om regionens samtida utveckling och som behärskar det arabiska språket. På Stockholms universitet kan du få just denna kompetens. Du kan välja att studera:

*     Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier

*     Mellanöstern och Nordafrikastudier

Om du vill lära dig det arabiska språket ska du välja det första alternativet. Om du hellre fokuserar på områdesstudier ska du välja det senare alternativet. Bägge inriktningarna omfattar studier i regionens historia, litteratur, samhällsliv, kulturer, politik och ekonomi. Kurserna är utformade för att ge både teoretiska och praktiska färdigheter som är meriterande både i arbetslivet och för fortsatta akademiska studier. Studierna kan med fördel kombineras med andra utbildningar, exempelvis i statsvetenskap, företagsekonomi, socialantropologi, etnologi, pedagogik, sociologi, historia eller lingvistik.

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier

Utbildningen i arabiska vid Stockholms universitet ger en grundlig kunskap i det arabiska språket och kunskap om litteratur, historia, religion, ekonomi, politik och samhällsutveckling i Mellanöstern och Nordafrika, samt färdighet i forskningsmetodik och kritiskt tänkande. Arabiska kan läsas från nybörjarnivå till kandidat och masternivå.

Mellanöstern och Nordafrikastudier

Inom ramen för Mellanöstern och Nordafrikastudier kommer du att studera regionens historia, religioner, samhällsliv, litteratur, kultur, media, ekonomi och politik, samt få övning i forskningsmetodik och kritiskt tänkande. Mellanöstern och Nordafrikastudier kan läsas från nybörjarnivå till kandidat och masternivå.

ARBETSMARKNAD Studier i arabiska och Mellanöstern och Nordafrikastudier är högst relevanta för dig som vill arbeta inom exempelvis statsförvaltning, industri, handel, det civila samhället eller massmedia, där det krävs språkliga kunskaper såväl som god kännedom om Mellanösterns och Nordafrikas historia, religioner, kultur och politik.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.