Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs behandlar begrepp och teorier relaterade till den senaste tidens politiska och intellektuella utmaningar för mänskliga rättighetsregimer och liberal demokrati i ett nationellt sammanhang.

Den så kallade ny-auktoritära vågen, som har uttryckt sig genom olika former av populism och nationalism de senaste decennierna, utgör den historiska kontexten för denna kurs. Efter murens fall 1989 myntade den amerikanska författaren och politikern Francis Fukuyama uttrycket "Historiens slut", som gick ut på att den liberala demokratin hade blivit det enda rimliga politiska alternativet runt om i världen. Under en tid verkade detta rimligt i och med att flertalet diktaturer och auktoritära regimer runt om i världen föll. Men under de senaste åren har världen sett en bakslag för liberal demokrati i mer eller mindre våldsamma former. Dessa politiska förändringar leder till frågor om förutsättningarna för, och de kritiska utmaningarna för, den liberala demokratin.

Inom denna kurs studeras olika teorier och förklaringsmodeller till den ny-auktoritära vågen från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen behandlar vidare det rättsliga sammanhanget genom att belysa de villkor och strategier som gäller för mänskliga rättigheter. Kursen fokuserar på en rad relevanta och samtida frågor relaterade till människorättslagstiftningen i nationella sammanhang, såsom undantagstillstånd, medier och yttrandefrihet, migration och civilsamhällets roll. Kursen behandlar också nya och moderna förhållningssätt till mänskliga rättigheter, såsom kritiska perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen