Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs ger en introduktion till de mänskliga rättigheterna ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen startar med en filosofihistorisk introduktion kring de mänskliga rättigheterna där några centrala tänkare och tanketraditioner presenteras och analyseras. Därefter behandlas framväxten av FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna och dess historiska föregångare såsom den franska deklarationen om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna (1789) och den amerikanska självständighetsförklaringen (1776). Den efterkommande utvecklingen kring mänskliga rättigheter i form av nya deklarationer och konventioner kommer även att belysas. Särskilt fokus ligger sedan på aktuella mänskliga rättighetsutmaningar med en särskild tonvikt på Turkiet, Mellanöstern och Östasien och de mänskliga rättigheternas ställning i muslimska och konfucianska tanketraditioner.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen