Mellanösternstudier: Källor, 7,5 hp

Om utbildningen

Denna kurs behandlar ett specifikt och aktuellt tema relaterat till Mellanöstern- och Nordafrikas samtida samhällsliv. Kursen ger en historisk översikt över temat och en fördjupning i den vetenskapliga såväl som icke-vetenskapliga diskursen kring detsamma. Temat och dess diskurs studeras primärt genom inläsning och analys av ett antal, för temat centrala, förstahandskällor från Mellanöstern och Nordafrika. Texterna studeras i översättning och med hjälp av relevant vetenskaplig teoretisk litteratur.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen