Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning

Att observera mänskliga beteenden och mänsklig interaktion kan ge värdefull kunskap om varför människor gör som de gör och därigenom besvara viktiga kriminologiska forskningsfrågor. Kursen syftar till att ge fördjupat kunnande i kvalitativa metoder med inriktning på kriminologins forskningsfält.

Att observera mänskliga beteenden och mänsklig interaktion kan ge värdefull kunskap om varför människor gör som de gör och därigenom besvara viktiga kriminologiska forskningsfrågor. Kursen syftar till att ge fördjupat kunnande i kvalitativa metoder med inriktning på kriminologins forskningsfält. Vidare syftar kursen till träning i att analysera och tolka kvalitativa data med ett särskilt fokus på teoriapplikation.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen på kursen består av föreläsnigar och seminarier.

  Examinator

  Kalle Tryggvesson och Anita Heber

 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se