Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp

Om kursen

Att observera mänskliga beteenden och mänsklig interaktion kan ge värdefull kunskap om varför människor gör som de gör och därigenom besvara viktiga kriminologiska forskningsfrågor. Kursen syftar till att ge fördjupat kunnande i kvalitativa metoder med inriktning på kriminologins forskningsfält. Vidare syftar kursen till träning i att analysera och tolka kvalitativa data med ett särskilt fokus på teoriapplikation.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen