Nutida kriminologisk teori, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till en ökad förmåga att använda kriminologiska teorier. Med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar som spänner över hela det kriminologiska fältet diskuteras teoriers roll i nutida kriminologi. Studenten lär sig se styrkor och svagheter i förhållande till ett aktuellt problem, hur teorier kopplas till material, metod och analys samt bidraget till den interna diskussionen inom en forskningstradition.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen