Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nutida kriminologisk teori

Kursen syftar till en ökad förmåga att använda kriminologiska teorier. Med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar som spänner över hela det kriminologiska fältet diskuteras teoriers roll i nutida kriminologi. Studenten lär sig se styrkor och svagheter i förhållande till ett aktuellt problem, hur teorier kopplas till material, metod och analys samt bidraget till den interna diskussionen inom en forskningstradition.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras av en individuell hemtenta.

  Examinator

  Magnus Hörnqvist

 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se