Examensarbete för masterexamen i kriminologi, 30 hp

I kursen ska studenten självständigt, med stöd av handledning, utföra ett forskningsarbete som redovisas i en vetenskaplig uppsats. I uppsatsen ska studenten visa fördjupade kunskaper i kriminologisk teori, metod och analys.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen