Examensarbete för magisterexamen i kriminologi, 15 hp

Om utbildningen

Målet är att de studerande självständigt under handledning författar en vetenskaplig uppsats. I kursen ska studenten självständigt utföra ett begränsat forskningsarbete. I uppsatsen ska studenten visa fördjupade kunskaper i kriminologisk teori, metod och analys.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen