Go to this page on our english site

Examensarbete för magisterexamen i kriminologi

  • 15 hp

Målet är att de studerande självständigt under handledning författar en vetenskaplig uppsats. I kursen ska studenten självständigt utföra ett begränsat forskningsarbete. I uppsatsen ska studenten visa fördjupade kunskaper i kriminologisk teori, metod och analys.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen