Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organiserad brottslighet

  • 7,5 hp

Organiserad brottslighet har sedan 1990-talet fått stor betydelse för kriminalpolitiken, lagstiftning och tilldelning av resurser till rättsväsendet. Men vad syftar olika aktörer på när de använder begreppet? Kursen problematiserar hur denna typ av brottslighet beskrivs i den offentliga debatten. Vidare granskas existerande empiriska studier av den organiserade brottslighetens volym och struktur.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.