Narkotika och kontrollpolitik, 7,5 hp

Om utbildningen

Rättssystemet och en hård kontrollpolitik har sedan lång tid tilldelats en central roll i bekämpandet av narkotikaproblemet i Sverige vilket gör oss annorlunda än många andra länder. Idag står det klart att hoppet om att genom dessa satsningar skapa det narkotikafria samhället kommit på skam. Kursen problematiserar kontrollpolitiken och diskuterar de alternativ som finns för att möta de framtida utmaningarna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen