Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Viktimologi: perspektiv på brottsoffer

 • 7,5 hp

Kursen fokuserar på olika perspektiv på brottsoffer. Vilka är det som utsätts för brott? Hur talar vi om brottsoffer och vilka konsekvenser får det? Vad säger den senaste forskningen om brottsoffer och hur påverkas vår kunskap av hur vi forskar om brottsoffer? Kursen belyser den komplexitet som forskare och praktiker möter inom det turbulenta ämnet viktimologi.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  närvaro på alla kursmoment om inte annat aviseras. Vid frånvaro på moment med obligatorisk närvaro får studenten en extra inlämningsuppgift.

  Progression
  På denna kurs kommer deltagarna att ha bakgrund både med och utan tidigare viktimologiska studier. Därför inleds kursen med en kort genomgång av grundläggande begrepp, teman och teorier. Denna kurs innebär jämfört med delkursen på Kriminologi II (AKG200) högre krav på självständighet, genomförande av litteratursökning, samt analys och presentation av det undersökta temat.

  Examination

  Kursen examineras genom

  1. Fortlöpande kort-kommentarer i skriftlig eller muntlig form.
  2. Paper utifrån överenskommet, avgränsat tema.
  3. Muntlig presentation i form av en föreläsning, ett seminarium, eller ett case utifrån det valda temat.

  Examinator

  Anita Heber och Kivanc Atak

 • Kontakt