Go to this page on our english site

Styrning och brott

 • 7,5 hp

Kursen syftar till att göra deltagarna bekanta med försöken att minska olika risker och negativa sidoeffekter inom ramen för det moderna samhällets legala verksamheter. Hur utformas organisatoriska system för att hantera risken för miljöpåverkan, olyckor till följd av industriell produktion, ekonomisk instabilitet inom bankväsendet och på kreditmarknaden? Bakom riskerna döljer sig inte sällan ekonomisk brottslighet i vid mening. Vid sidan av straffrättsliga och administrativa sanktioner finns andra styrformer, som företags egna regelverk (”codes of conduct”) som syftar till att förebygga interna oegentligheter som förskingring och korruption. Utifrån den senaste forskningen på området orienteras deltagarna i klassiska teorier om riskstyrning, styrningens mekanismer och olika aktörers roll, dess konsekvenser och roll i samhället. Även drivkrafterna bakom riskstyrningens utveckling och inriktning diskuteras. Målet är att kritiskt reflektera över olika styrningsmodeller och deras begränsningar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och individuella inlämningar.

  Examination

  Kursen examineras med ett individuellt författat paper.

  Examinator

  Magnus Hörnqvist och Lars Korsell

 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen