Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antikens kultur och samhällsliv I

Kursen är en introduktion till de grekiska och romerska kulturerna samt dessas förhistoria. Vi studerar medelhavskulturers arkeologi, historia och konsthistoria från förhistorisk tid till ca. 600 e.Kr. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om både antika texter och arkeologiska föremål.

Kursens mål är att ge dig grundläggande kunskaper om samhällsutvecklingen i Egypten, Främre Orienten, Grekland och på Kreta från äldsta tid till 1000 f.Kr., om medelhavsområdets, framför allt Greklands, kultur och samhällsliv, från omkring 1000 f.Kr. till omkring 300 f.Kr., och om romarrikets kultur och samhällsliv från omkring 300 f.Kr. till omkring 500 e.Kr. Du får dessutom övning i grundläggande källkritik och i beskrivning och tolkning av arkeologiskt och konstvetenskapligt material.

Dagkursen ges på helfart på campus.
Kvällskursen ges på halvfart via zoom.

 

Olympeion, Athen. Foto: Maria Lowe Fri
 • Kursupplägg

  Delkurser

  Antikens kultur och samhällsliv I är uppdelad i fyra delkurser där alla fyra läses på dagkursen och två - på kvällskursen: Östra Medelhavets förhistoria och Arkaiska och klassiska Grekland - till höstterminen, och Hellenismen, etrusker och den romerska republiken och Romersk kejsartid och senantiken - på vårterminen.

  Delkurserna innehåller följande:

  Östra Medelhavets förhistoria (7,5 hp) ger en kort bakgrund till kulturerna i Egypten, Främre Orienten. Tonvikten läggs på grekisk sten- och bronsålder fram till ca 1000 f.Kr. I kursen ingår också en introduktion och övningar kring arkeologiskt källmaterial.

  Arkaiska och klassiska Grekland (7,5 hp) behandlar medelhavsområdets, särskilt Greklands, andliga och materiella liv där även metodstudier kring olika källmaterial från perioden behandlas.

  Hellenismen, etrusker och den romerska republiken (7,5 hp). Delkursen omfattar den etruskiska och hellenistiska kulturen och deras kontakt med den romerska världen. Roms historia och utveckling från äldsta tid till republikens slut behandlas också liksom metodstudier kring olika källmaterial.

  Romersk kejsartid och senantiken (7,5 hp). Denna delkurs behandlar romersk kejsartid fram till och med senantiken och innefattar bl.a. politisk, social och ekonomisk historia, litteratur och religion. Metodstudier kring olika källmaterial ingår också i delkursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt museibesök.

  Kursmål

  Kursens mål är att kunna redogöra för den generella historiska och kulturella utvecklingen av kulturerna runt medelhavet från förhistorisk tid till ca. 600 e.kr. Studenten skall också visa grundläggande källkritisk förståelse för arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt material.

  Examination

  Delkurserna examineras genom salsskrivningar, hemskrivningar, muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare för kurs på helfart dagtid
  Kursansvarig lärare för kvällskurs på halvfart
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör