Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antikens kultur och samhällsliv I

Kursen är en introduktion till de grekiska och romerska kulturerna samt dessas förhistoria. Vi studerar medelhavskulturers arkeologi, historia och konsthistoria från förhistorisk tid till ca. 600 e.Kr. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om både antika texter och arkeologiska föremål.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursens mål är att ge dig grundläggande kunskaper om samhällsutvecklingen i Egypten, Främre Orienten, Grekland och på Kreta från äldsta tid till 1000 f.Kr., om medelhavsområdets, framför allt Greklands, kultur och samhällsliv, från omkring 1000 f.Kr. till omkring 300 f.Kr., och om romarrikets kultur och samhällsliv från omkring 300 f.Kr. till omkring 500 e.Kr. Du får dessutom övning i grundläggande källkritik och i beskrivning och tolkning av arkeologiskt och konstvetenskapligt material.

Undervisnings- och examinationsformer VT2021:

Delkurs 1: Östra Medelhavets förhistoria, 7,5 hp
Undervisningen består av digitala föreläsningar och seminarier (zoom). Om förutsättningarna förändras under våren kommer viss undervisning förläggas på institutionen. Kursen examineras genom en hemtentamen.
Kursansvarig: Ann-Louise Schallin
Examinator: Lena Sjögren

Delkurs 2: Arkaiska och klassiska Grekland, 7,5 hp
Undervisningen består av digitala föreläsningar och seminarier (zoom). Om förutsättningarna förändras under våren kommer viss undervisning förläggas på institutionen. Kursen examineras genom en hemtentamen.
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin

Delkurs 3: Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken, 7,5 hp
Undervisningen består av digitala föreläsningar och seminarier (zoom). Om förutsättningarna förändras under våren kommer viss undervisning förläggas på institutionen. Kursen examineras genom två skriftliga uppgifter och en hemtentamen
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin

Delkurs 4: Romersk kejsartid och senantiken, 7,5 hp
Undervisningen består av digitala föreläsningar och seminarier (zoom). Om förutsättningarna förändras under våren kommer viss undervisning förläggas på institutionen. Kursen examineras genom en hemtentamen.
Kursansvarig: Ann-Louise Schallin
Examinator: Lena Sjögren

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Antikens kultur och samhällsliv I är uppdelad i fyra delkurser som innehåller:

  Östra Medelhavets förhistoria (7,5 hp) ger en kort bakgrund till kulturerna i Egypten, Främre Orienten. Tonvikten läggs på grekisk sten- och bronsålder fram till ca 1000 f.Kr. I kursen ingår också en introduktion och övningar kring arkeologiskt källmaterial.

  Arkaiska och klassiska Grekland (7,5 hp) behandlar medelhavsområdets, särskilt Greklands, andliga och materiella liv där även metodstudier kring olika källmaterial från perioden behandlas.

  Hellenismen, etrusker och den romerska republiken (7,5 hp). Delkursen omfattar den etruskiska och hellenistiska kulturen och deras kontakt med den romerska världen. Roms historia och utveckling från äldsta tid till republikens slut behandlas också liksom metodstudier kring olika källmaterial.

  Romersk kejsartid och senantiken (7,5 hp). Denna delkurs behandlar romersk kejsartid fram till och med senantiken och innefattar bl.a. politisk, social och ekonomisk historia, litteratur och religion. Metodstudier kring olika källmaterial ingår också i delkursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt museibesök.

  Kursmål

  Kursens mål är att kunna redogöra för den generella historiska och kulturella utvecklingen av kulturerna runt medelhavet från förhistorisk tid till ca. 600 e.kr. Studenten skall också visa grundläggande källkritisk förståelse för arkeologiskt, historisk och konstvetenskapligt material.

  Examination

  Delkurserna examineras genom salsskrivningar, hemskrivningar, muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Lena Sjögren och Ann-Louise Schallin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  LITTERATURLISTA för ANTIKENS KULTUR och SAMHÄLLSLIV I (30 högskolepoäng)   
  Fastställd av Institutionsstyrelsen 2018-06-11

  Specifika läsanvisningar ges av lärare på respektive delkurs.

  Östra Medelhavets förhistoria (7.5 hp)   

  • Drewett, P., Field Archaeology. An Introduction, Routledge, London & New York, 2a utgåvan, 2011, 182 s. Urval av kapitel enl. lärares anvisningar. E-resurs via sub’s webbsida.
  • Gates, C., Ancient cities. The archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome, Routledge, London & New York 2003 eller senare.
  • Neer, T. R., Art and Archaeology of the Greek world c. 2500- c. 150 BCE, Thames and Hudson, London 2012. 400 s.
  • Preziosi, D. & L. Hitchcock, Aegean art and architecture, Oxford University Press, Oxford 2000, 262 s.
  • Schaps, D. M., Handbook for classical research, Routledge, London & New York 2011, s. 466. Urval av kapitel enl. lärares anvisningar. E- resurs via sub’s webbsida.
  • Samt litteratur enl. lärares anvisningar  

  Arkaiska och klassiska Grekland (7.5 hp)  

  • Gates, C., Ancient cities. The archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome, Routledge, London & New York 2003 eller senare. 504 s.
  • Neer, T. R., Art and Archaeology of the Greek world c. 2500- c. 150 BCE, Thames and Hudson, London 2012. 400 s.
  • Renshaw, J., In Search of the Greeks, Bloomsbury Academic, London 2015. Andra utgåvan. 442 s.
  • Schaps, D. M., Handbook for classical research, Routledge, London & New York 2011, 466 s. Urval av kapitel enl. lärares anvisningar. e- resurs via sub’s webbsida.
  • Samt litteratur enl. lärares anvisningar  

  Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken (7.5 hp)

  • Bugh, R. G., The Cambridge Companion to the Hellenistic World, Cambridge University press, Cambridge 2006. Urval av kapitel enl. lärares anvisningar. E- resurs via sub’s webbsida
  • Gates, C., Ancient cities. The archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome, Routledge, London & New York 2003 eller senare. 504 s.
  • Neer, T. R., Art and Archaeology of the Greek world c. 2500 -  c. 150 BCE, Thames and Hudson, London 2012. 400 s.
  • Potter, D., Rome in the Ancient world. From Romulus to Justinian, Thames & Hudson, London 2009. 368 s.
  • Renshaw, J., In Search of the Romans, Bloomsbury Academic 2012 eller senare. 376 s.
  • Schaps, D. M., Handbook for classical research, Routledge, London & New York 2011, 466 s. Urval av kapitel enl. lärares anvisningar. E- resurs via sub’s webbsida.
  • Tuck, S. L., A History of Roman Art. Wiley Blackwell 2015, 372 s. E- resurs via sub’s webbsida.
  • *Vad säger inskriften? 2.uppl, kompendium, Göteborg 1976. 18 s.  
  • * Wikander, C & Wikander, Ö., Etruskerna, Malmö Museer, Malmö 1987. 108 s.  
  • Samt litteratur enl. lärares anvisningar  

   

 • Kontakt

  Studieadministratör
  Studieadministratör
  Studieadministratör
  Kursansvarig lärare
  Kursansvarig lärare