Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antikens kultur och samhällsliv I

 • 30 hp

Kursen är en introduktion till de grekiska och romerska kulturerna samt dessas förhistoria. Vi studerar medelhavskulturers arkeologi, historia och konsthistoria från förhistorisk tid till ca. 600 e.Kr. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om både antika texter och arkeologiska föremål.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursens mål är att ge dig grundläggande kunskaper om samhällsutvecklingen i Egypten, Främre Orienten, Grekland och på Kreta från äldsta tid till 1000 f.Kr., om medelhavsområdets, framför allt Greklands, kultur och samhällsliv, från omkring 1000 f.Kr. till omkring 300 f.Kr., och om romarrikets kultur och samhällsliv från omkring 300 f.Kr. till omkring 500 e.Kr. Du får dessutom övning i grundläggande källkritik och i beskrivning och tolkning av arkeologiskt och konstvetenskapligt material.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2020

Delkurs 1: Östra Medelhavets förhistoria, 7,5 hp
Kursansvarig: Ann-Louise Schallin
Examinator: Lena Sjögren
Undervisningen består av både digitala föreläsningar (zoom), samt seminarier och praktiska övningar förlagda till institutionen. Kursen examineras genom en hemtentamen.

Delkurs 2: Arkaiska och klassiska Grekland, 7,5 hp
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin
Vi planerar för att delkurs 2 ska bestå av föreläsningar och seminarier förlagda vid institutionen. Kursen examineras genom en muntlig uppgift, en skriftlig uppgift och en salstentamen.

Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt och en hemtentamen kommer ges.

Delkurs 3: Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken, 7,5 hp
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin
Vi planerar för att delkurs 3 ska bestå av föreläsningar och seminarier förlagda vid institutionen. Kursen examineras genom en muntlig uppgift, två skriftliga uppgifter och en hemtentamen.

Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt.

Delkurs 4: Romersk kejsartid och senantiken, 7,5 hp
Kursansvarig: Ann-Louise Schallin
Examinator: Lena Sjögren
Vi planerar för att delkurs 4 ska bestå av föreläsningar och seminarier förlagda vid institutionen. Kursen examineras genom en muntlig uppgift och en salstentamen.

Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt och en hemtentamen kommer ges.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Antikens kultur och samhällsliv I är uppdelad i fyra delkurser som innehåller:

  Östra Medelhavets förhistoria (7,5 hp) ger en kort bakgrund till kulturerna i Egypten, Främre Orienten. Tonvikten läggs på grekisk sten- och bronsålder fram till ca 1000 f.Kr. I kursen ingår också en introduktion och övningar kring arkeologiskt källmaterial.

  Arkaiska och klassiska Grekland (7,5 hp) behandlar medelhavsområdets, särskilt Greklands, andliga och materiella liv där även metodstudier kring olika källmaterial från perioden behandlas.

  Hellenismen, etrusker och den romerska republiken (7,5 hp). Delkursen omfattar den etruskiska och hellenistiska kulturen och deras kontakt med den romerska världen. Roms historia och utveckling från äldsta tid till republikens slut behandlas också liksom metodstudier kring olika källmaterial.

  Romersk kejsartid och senantiken (7,5 hp). Denna delkurs behandlar romersk kejsartid fram till och med senantiken och innefattar bl.a. politisk, social och ekonomisk historia, litteratur och religion. Metodstudier kring olika källmaterial ingår också i delkursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt museibesök.

  Kursmål

  Kursens mål är att kunna redogöra för den generella historiska och kulturella utvecklingen av kulturerna runt medelhavet från förhistorisk tid till ca. 600 e.kr. Studenten skall också visa grundläggande källkritisk förståelse för arkeologiskt, historisk och konstvetenskapligt material.

  Examination

  Delkurserna examineras genom salsskrivningar, hemskrivningar, muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Lena Sjögren och Ann-Louise Schallin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvariga lärare
  Lena Sjögren, e-post: lena.sjogren@antiken.su.se
  Ann-Louise Schallin, e-post:ann-louise.schallin@antiken.su.se