Antikens kultur och samhällsliv I, 30 hp

Kursens mål är att ge dig grundläggande kunskaper om samhällsutvecklingen i Egypten, Främre Orienten, Grekland och på Kreta från äldsta tid till 1000 f.Kr., om medelhavsområdets, framför allt Greklands, kultur och samhällsliv, från omkring 1000 f.Kr. till omkring 300 f.Kr., och om romarrikets kultur och samhällsliv från omkring 300 f.Kr. till omkring 500 e.Kr. Du får dessutom övning i grundläggande källkritik och i beskrivning och tolkning av arkeologiskt och konstvetenskapligt material.

Kursupplägg

Antikens kultur och samhällsliv I (30hp) ges varje höst- och vårtermin. Den kan läsas som fristående kurs eller inom kandidatprogrammet för arkeologi. Kursen består av fyra delkurser, där du bekantar dig med många olika kulturer i medelhavsområdet från bronsåldern och fram till romarrikets kolapps.

Kursen är upplagd med två-tre föreläsningar per vecka samt ett seminarium (dock inte varje vecka). Undervisningen sker främst på måndagar (kl. 10-12) och onsdagar (kl. 10-12 & kl. 13-15) men andra dagar och tider kan förekomma.

Undervisning sker främst i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 4 sal 435. Besök till Medelhavsmuseet ingår också i utbildningen.

Delkurser

Antikens kultur och samhällsliv I är uppdelad i fyra delkurser som innehåller:

Östra Medelhavets förhistoria (7.5 hp) ger en kort bakgrund till kulturerna i Egypten, Främre Orienten. Tonvikten läggs på grekisk sten- och bronsålder fram till ca 1000 f.Kr. I kursen ingår också en introduktion och övningar kring arkeologiskt källmaterial.

Arkaiska och klassiska Grekland (7.5 hp) behandlar medelhavsområdets, särskilt Greklands, andliga och materiella liv där även metodstudier kring olika källmaterial från perioden behandlas.

Hellenismen, etrusker och den romerska republiken (7.5 hp). Delkursen omfattar den etruskiska och hellenistiska kulturen och deras kontakt med den romerska världen. Roms historia och utveckling från äldsta tid till republikens slut behandlas också liksom metodstudier kring olika källmaterial.

Romersk kejsartid och senantiken (7.5 hp). Denna delkurs behandlar romersk kejsartid fram till och med senantiken och innefattar bl.a. politisk, social och ekonomisk historia, litteratur och religion. Metodstudier kring olika källmaterial ingår också i delkursen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt museibesök.

Examination

Kurserna examineras genom skriftliga tentamina och inlämningsuppgifter (PM).

Examinator

Lena Sjögren
E-post: lena.sjogren@antiken.su.se

Ann-Louise Schallin
E-post: ann-louise.schallin@antiken.su.se

Kontakt

Studentexpedition
E-post: studentadm@ark.su.se

Studievägledare
E-post: studievagledare@ark.su.se

Kursansvariga lärare
Lena Sjögren

E-post: lena.sjogren@antiken.su.se

Ann-Louise Schallin
E-post: ann-louise.schallin@antiken.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen