Mytologi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar den antika mytologin ur olika aspekter. Du studerar myter, deras roll i religionen, deras gestaltning i konst och litteratur, mytforskningens teoribildningar och mytens arketypiska användning i antikens vetenskap och litteratur. En viktig aspekt är hur myterna levde vidare och omformades under antiken, hur och varför de överlevde in i den kristna perioden. Du får även studera hur de antika myterna har bevarats till våra dagar, som inspirationskälla för konstnärer och författare.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen