Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mytologi

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar den antika mytologin ur olika aspekter. Du studerar myter, deras roll i religionen, deras gestaltning i konst och litteratur, mytforskningens teoribildningar och mytens arketypiska användning i antikens vetenskap och litteratur. En viktig aspekt är hur myterna levde vidare och omformades under antiken, hur och varför de överlevde in i den kristna perioden. Du får även studera hur de antika myterna har bevarats till våra dagar, som inspirationskälla för konstnärer och författare.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar samt muntliga och skriftliga övningar (PM).

  Undervisnings- och examinationsformer VT2021

  Undervisningen består av digitala föreläsningar och seminarier (zoom). Om förutsättningarna förändras under våren kommer viss undervisning förläggas på institutionen. Kursen examineras genom en hemtentamen.
  Kursansvarig: Lena Sjögren
  Examinator: Ann-Louise Schallin

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Redogöra för de huvudsakliga antika myterna och hur dessa framställs i skriftliga källor och i konst.
  - Tillgodogöra dig och kritiskt förhålla dig till olika typer av antikt källmaterial och modern teoribildning.
   

   

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning, kortare muntliga redovisningar och skriftliga inlämninsuppgifter.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fastställd av institutionsstyrelsen 9-12-2014

  • R. Buxton, The complete world of Greek Mythology, Thamsen & Hudson, London 2004. 256 s.
  • M.P.O. Morford, R.J.Lenardon & M. Sham, Classical Mythology. Oxford University Press 2015. (International tenth edition, ISBN 978-0-19-999739-8). 806 s.
  • S. Woodford, Images of Myths in Classical Antiquity, Cambridge University Press 2002, 332 s.
  • Samt litteratur enl. lärarens urval

  Referenslitteratur

  • M. P. Nilsson, Olympen, Norstedts Akademiska förlag 2003, 285 s.
  • The World of Athens. An introduction to Classical Athenian culture (joint association of Classical teacher’s Greek course). Cambridge 1984, 408 s.
  • The World of Rome. An introduction to Roman culture, utg. P. Jones & K. Sidwell. Cambridge 1999, 399 s.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se