Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mytologi

Kursen behandlar den antika mytologin ur olika aspekter. Du studerar myter, deras roll i religionen, deras gestaltning i konst och litteratur, mytforskningens teoribildningar och mytens arketypiska användning i antikens vetenskap och litteratur. En viktig aspekt är hur myterna levde vidare och omformades under antiken, hur och varför de överlevde in i den kristna perioden. Du får även studera hur de antika myterna har bevarats till våra dagar, som inspirationskälla för konstnärer och författare.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar samt muntliga och skriftliga övningar (PM) på campus.

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Redogöra för de huvudsakliga antika myterna och hur dessa framställs i skriftliga källor och i konst.
  - Tillgodogöra dig och kritiskt förhålla dig till olika typer av antikt källmaterial och modern teoribildning.
   

   

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning, kortare muntliga redovisningar och skriftliga inlämninsuppgifter.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fastställd av institutionsstyrelsen 9-12-2014

  • R. Buxton, The complete world of Greek Mythology, Thamsen & Hudson, London 2004. 256 s.
  • M.P.O. Morford, R.J.Lenardon & M. Sham, Classical Mythology. Oxford University Press 2015. (International tenth edition, ISBN 978-0-19-999739-8). 806 s.
  • S. Woodford, Images of Myths in Classical Antiquity, Cambridge University Press 2002, 332 s.
  • Samt litteratur enl. lärarens urval

  Referenslitteratur

  • M. P. Nilsson, Olympen, Norstedts Akademiska förlag 2003, 285 s.
  • The World of Athens. An introduction to Classical Athenian culture (joint association of Classical teacher’s Greek course). Cambridge 1984, 408 s.
  • The World of Rome. An introduction to Roman culture, utg. P. Jones & K. Sidwell. Cambridge 1999, 399 s.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör