Go to this page on our english site

Mytologi

 • 15 hp

Kursen behandlar den antika mytologin ur olika aspekter. Du studerar myter, deras roll i religionen, deras gestaltning i konst och litteratur, mytforskningens teoribildningar och mytens arketypiska användning i antikens vetenskap och litteratur. En viktig aspekt är hur myterna levde vidare och omformades under antiken, hur och varför de överlevde in i den kristna perioden. Du får även studera hur de antika myterna har bevarats till våra dagar, som inspirationskälla för konstnärer och författare.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar samt muntliga och skriftliga övningar (PM).

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Redogöra för de huvudsakliga antika myterna och hur dessa framställs i skriftliga källor och i konst.
  - Tillgodogöra dig och kritiskt förhålla dig till olika typer av antikt källmaterial och modern teoribildning.
   

   

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning, kortare muntliga redovisningar och skriftliga inlämninsuppgifter.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen